ඉරුදින සුපුවත - නායකත්වයේ ක්‍රිස්තු ආදර්ශ
එමෙන්ම සමාජයේ උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළ නායකත්වයේ ස්වරූපයන් පසුපස යමින් ඔවුනට ආවැඩීම කිතුනුවා කිසිසේත් නොකළ යුතුය.
අපේ වෙරළ අපේ මුහුද බේරාගමු
ජනතාව හා සංවිධාන මතුකරනු ලැබුවේ රජය වන්දි ලබා ගැනීමට මෙන්ම හානි පූර්ණය කිරීමට, වෙරළ හා මුහුද යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට නිසි පිදි ක්‍රියා නොකරන බවයි.
අහිමි කළ දේ අතර ශක්තිය සොයා යන්න
ගැහැනියට ඓන්ද්‍රීය සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමට අති විශාල උපකාරයක් වන්නට පුළුවන්. ඈ පිරිමියාට වඩා වෙනස් නමුත් අසමාන නැහැ. ඈ පිරිමියෙකුට සමාන වෙන්නේ ඕනෑම පිරිමියෙක් වගේමයි.
දූෂණය, දේශපාලන - ව්‍යාපාරික - ආගමික අශුද්ධ සන්ධානයක්
දූෂණ්‍ය පාපයක් ලෙස දැනෙන හැගෙන ආගමිකභාවයක් සහිත මෙරට බෞද්ධ කිතුනු ඉස්ලාම් හින්දු ජනතාවක් (දේශපාලකයින්ද ඇතුළු) මෙරට සිටින්නේ නම් මෙය සිදුවිය නොහැකිය.