හිස් දෙපතුළින් මිහිමවට පෙම් කරන වනාන්තර විශ්ව කෝෂය
ඉන්දිරා ගාන්ධි වෘක්ෂ මිත්‍ර ත්‍යාගය ඇතුළු සම්මාන රැසක් දිනා ඇති ඇය සැබැ ලෙසම සොබාදහමේ දියණියකි.
ළමා නිවාසගත නව යෞවනය...
ඇත්තටම මේ සියොතුන් කූඩු කරලා තිබෙන්නේ ළමා නිවාසවල පමණක් නොවේ. බොහෝ නිවෙස්වලත් පාසල් දහම් පාසල් වලත් ඔවුන්ව කූඩු කරලයි තිබෙන්නේ.
රොහාන් ගුණරත්න, දප්පුල ද ලීවේරා හා පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයේ ඇත්ත
පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය ගැන තොරතුරු වාර්තා තිබෙන හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා ගැන මිස කොහෙවත් සිටින රොහාන් ගුණරත්නගේ ප්‍රකාශ අප පිළිගත යුත්තේ ඇයි ?