පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය ගැන තොරතුරු වාර්තා තිබෙන හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා ගැන මිස කොහෙවත් සිටින රොහාන් ගුණරත්නගේ ප්‍රකාශ අප පිළිගත යුත්තේ ඇයි ?

සා පෙළ සෞන්දර්ය විෂයන්වලට තමන්ට ඇති සාධන මට්ටම නිශ්චිතව නිගමනය කරගත නොහැකි වීම නිසා උසස් පෙළ‍ෙදි එම විෂයන් තෝරා ගැනීමට සිටි ළමුන් කීප දෙනෙකුම එසේ තෝරා ගැනීමෙන් වැළකි වෙනත් විෂයන් තෝරාගත් බව

වඩා වැදගත් වන්නේ එතුමා ආගමික ගැටුම් වළක්වා එක්සත් ලංකාවක් සඳහා පෙරමුණ ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටීමයි. ඒකිය ලංකාවක් වෙනුවට එක්සත් ලංකාවක් පිළිබඳ බෞද්ධ හිමිනමක් අදහස් දැක්වීම දුලබ කරුණකි.

කතෝලික පූජකයින් පැවිදි සොයුරු සොයුරියන් ඇතුළු අති විශාල ජනතාවක් විරෝධතාවයට එක් වී සිටියෝය.

මුතුරාජවෙල අභ්‍ය භූමිය හා තෙත් බිම වගුරු බිමක් ලෙස නම් කර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා සංවර්ධනය කිරීමට යෝජනා කරමින් රජය විසින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකතුත් කිරීමයි.