අද පාතාල මැරයාද මේ රටේ මවකගේ දරුවෙකි. පුරවැසිය‍ෙකි. මැරයන් නිපදවන ගර්භාෂය වන පවතින සමාජ ආර්ථීක දේශපාලන ක්‍රමය අහෝසි නොකර මැරයන් මරා දැමීම, ඊට අනුමැතිය දීම අපරාධ හවුල්කාරි තත්වයකි.

ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ්වලට එරෙහි සටන කෝවිඩ් පැරදවීමේ සිට කෝවිඩ් සමග ජීවත්වීමට මාරු වීමේ ප්‍රතිඵලය දැන් අප භූක්ති විඳිමින් සිටිමු.

ඊශ්‍රායලය තම දේස සීමා පුලුල් කර ගනිමින් බලහත්කාරයෙන් ප්‍රදේශ යටත් කරගනිමින් කරන ක්‍රියාදාමය ගැටුම විසඳීමට ඇති ලොකුම බාධාව බව වතිකානුව පවා පෙන්වා දී ඇත.

මුළුමනින්ම අසාර්ථක වතු සමාගම් මොඩලය වෙනුවට ඉතිරි හෙක්ටෙයාර් 50,000 වතු කම්කරු පවුල් පවුල් 180,000 ක් වෙත බෙදා දෙන්නේ නම් ඔවුන් සාර්ථක කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ගොඩට එකතු වී වහල්භාවයෙන් මිදෙනු ඇත.

ධර්මය වසා ගොඩනැගු සංස්ථාපිත ආගම් හී පිළිගැනීම්, රිතින් වෙනස් කිරිම පහනු නැති නිසාත්, මිනිසුන් ආගමිකව විවිධ බෙදීම් තුළ සිටින නිසාත් එවැනි ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සොයා ගැනීමට සිදුවන්නේ වෙනත් විකල්පයක් තුළිනි.