රටක ජනමාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍ය පාලිත තත්වයක තබා ගැනීමේ රාජ්‍ය වුවමනාව සෑම කාලයකම පවතින්නකි. එහෙත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පැවැතීමට නම් නිදහස් මාධ්‍ය අවැසිය. නිදහස් මාධ්‍යයට වැට බැදීම දිවැසිවර මෙහෙවරට වැට බැදීමකි.

අන්තර්ජාලය හරහා සිදදුකරන අසත්‍ය හා නොමග යවන සුලු ප්‍රචාර සඳහා නව නීති හඳුන්වා දීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යංශය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් යෝජනා සකස් කර ඇතැයි ජනමාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

පසුගිය කාලය පුරාම ආණ්ඩුවේ ඉහළ සිට පහළට බොහෝ දෙනෙකු සමාජ මාධ්‍ය පිළිබඳ අදහස් දැක්වූයේ ප්‍රසන්න ලෙස නොවේ. බොහෝ දුරට රටේ විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආණ්ඩුවට පක්ෂපාති තත්වයක පවති.  ආණ්ඩුවට හිසරදයක් වී ඇත්තේ සමාජ මාධ්‍ය්‍යයි. හඳුන්වාදීමට යන මේ නව නීතිවල අරමුණ වී ඇත්තේ සමාජ මාධ්‍ය තුළ අදහස් ප්‍රකාශ කිරිමේ නිදහස සීමාකර ආණ්ඩුවට එරෙහි ප්‍රචාර වළක්වා ගැනීම බව පෙනී යයි.

දැනට වාර්තා වී ඇති අන්දමට පහත තත්වයන්ට එරෙහි ක්‍රියා කිරිමට නීති සකස් කෙරේ.

  • රටේ හා එහි යම් ප්‍රදේශයක ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්
  • මහජන සෞඛ්‍ය මහජන ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය සම්බන්ධයෙන්
  • රාජ්‍ය මුදල් සම්බන්ධයෙන්
  • රජය වෙනත් රාජ්‍යයන් සමග පවත්නා මිත්‍ර සබඳතා සම්බන්දයෙන් සිදුවන හානි ගැන
  • විවිධ පුද්ගල කණ්ඩායම් අතර සතුරුකම වෛරය නොමනාපය පිළිබඳ හැගීම්වලට පෙළඹවීම ගැන
  • රජය විසින් යම් වගකීමක් හා කාර්යයක් ඉටු කිරරි හා යම් බලයක් ක්‍රියාත්මක කිරිම පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය හීන කිරිමට එරෙහිව

ඉහත ක්ෂේත්‍ර සැලකු විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කවර හෝ රාජ්‍ය කටයුත්තක් සම්බන්ධව අදහස් ප්‍රකාශ කිරිම මේ යටතට ගත හැකි බවක් පෙනේ. අසත්‍ය තොරතුරු ඵල කිරිමට මෙම නීති සීමාවන බව ප්‍රකාශ වූවත් එය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද යන්න සැක සහිතය. දැනටමත් යහපත් අරමුණින් හඳුන්වා දුන් නීති රට තුළ අවභාවිතා කරමින් අදහස් ප්‍රකාශ කිරිමට සීමා පැනවේ. තොරතුරු වල සත්‍ය අසත්‍ය බව තීරණය කරන්නේ කව් ද ?

රජය කියන දේ පමණක් සත්‍යයද ? ආදි ගැටලු රැසක් ගැන අවධානය යොමුවිය යුතුය.

රටක ජනමාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍ය පාලිත තත්වයක තබා ගැනීමේ රාජ්‍ය වුවමනාව සෑම කාලයකම පවතින්නකි. එහෙත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පැවැතීමට නම් නිදහස් මාධ්‍ය අවැසිය. නිදහස් මාධ්‍යයට වැට බැදීම දිවැසිවර මෙහෙවරට වැට බැදීමකි. ඒ නිසා අප ඊට විරුද්ධ විය යුතුය.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 7 වන සතිය 2021 අප්‍ර‍ේල් 18 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment