අන්ත පීඩිතයා යනු කුහුඹුවන්ටත් වඩා අන්ත අසරණයකි. මන්ද මන්දපෝෂීත ශරීරවලින් කොතරම් මහන්සි වූවත් ලොක්ඩවුන් කාලයක් පුරා ජීවත්වන්න තරම් අතිරික්තයක් ගොඩ ගැසීමට ඔවුන්ට නොහැකි නිසාය.

මේ වතාවේ කලින් කියා ප්‍රදේශ හුදකලා කිරීම හා ලොක්ඩවුන් කිරීම සිදු කළ නොහැකි වන බැවින් ආහාර රැස් කර තබා ගන්නා ලෙස කෝවිඩ් මර්ධන බලකායේ ප්‍රධානි මහජනයාට දැනුම් දුන්නේය.

එය නම් වැදගත් දැනුම් දීමකි. ප්‍රශ්නය ඇත්තේ එසේ කිරිමට හැකියාව නැති අන්ත දුප්පතුන්ට කුමක් වන්නේද යන්නයි. එවැනි රැස් කිරිමත් සඳහා ඔවුන්ට ඇත්තේ එක් විකල්පයක් පමණි. ඒ සොරකම් කිරීමයි.

“අඳනා දෙකක් ඇති අය නැති අයට දේවා කෑම ඇති අය නැති අයට දේවා”

ස්නාවක ජුවාම් මුනිගේ ඒ ඉල්ලීම පවසන්නේ වැඩිපුර තිබෙන ප්‍රමාණය යනු අඩුවෙන් තිබෙන්නන්ගෙන් දීමයි.

“පායනා කාලේදී රෑ දවල් මහන්සි වී කන්න දේ රැස් කරයි කූඹියෝ”

අප අසා ඇති කවියකි ඒ. නමුත් අන්ත පීඩිතයා යනු කුහුඹුවන්ටත් වඩා අන්ත අසරණයකි. මන්ද මන්දපෝෂීත ශරීරවලින් කොතරම් මහන්සි වූවත් ලොක්ඩවුන් කාලයක් පුරා ජීවත්වන්න තරම් අතිරික්තයක් ගොඩ ගැසීමට ඔවුන්ට නොහැකි නිසාය.

ඔව්හූ යාන්තම් එදාවේල සරි කර ගත්නෝය. මූට්ට කරගසන්නාට ඉදිරි සති වලට අදාල මුට්ට අද කරගසා මුදල් ඉපයීය නොහැකිය. දිනපතා නගරය සක්‍රිය නම් පමණක් ඔහුට රැකියාව තිබේ. සෙනග ගැවසෙන නගරයේ ඇවිදිමින් යමක් විකුණගන්නාගේ තත්වයද එසේය. ඒ නිදසුන් දෙකක් පමණිය.

කුරා කුහුඹුවන්ටත් අන්ත අසරණ, අන්ත පීඩිතයා ගැන දැන්වත් මුළු සමාජයම සිතිය යුතුයි. ජේසු ඔවුන්ව තෝරාගත්තේ සමාජය ඔවුන්ව අත්හැර ඇති නිසාය. සමාජයේ යථාර්ථය දැකිය හැක්කේ ඔවුන් තුළින් පමණි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 9 වන සතිය 2021 මැයි 02 වන ඉරිදා 

Comments powered by CComment