ධර්මය වසා ගොඩනැගු සංස්ථාපිත ආගම් හී පිළිගැනීම්, රිතින් වෙනස් කිරිම පහනු නැති නිසාත්, මිනිසුන් ආගමිකව විවිධ බෙදීම් තුළ සිටින නිසාත් එවැනි ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සොයා ගැනීමට සිදුවන්නේ වෙනත් විකල්පයක් තුළිනි.

ලෝකයේ තිබෙන සංස්ථාපිත ආගම් සියල්ල දැන් අවුරුදු 1400 කට වඩා පැරණිය.

ධර්මයේ මූලික ධර්මය මත ප්‍රේමය මෛතීය, අහිංසාව ලෝකයේ පැරණිම කඳුවලටත් වඩා පැරණි යැයි මහත්මා ගාන්ධි කියු ප්‍රකාශයට එකඟ වන අතරම ආගමික ඉගැන්වීම් හා සම්ප්‍රදායන් විසින් ගොඩනැගු ඇතැම් පිළිගැනීම් අතික්‍රමණය කිරීම අත්‍යාවශ්‍යතාවයකි.

මීට වසර 2500 කට 2000 කට හෝ 1500 කට පෙර විග්‍රහයට ලක් නොවු ඇතැම් ප්‍රශ්න වර්ථමානය තුළ පවතී. ධාර්මික මූලධර්ම මත ඒවාට විසඳුම් සෙවිය හැකි නමුත් ධර්මය වසා ගොඩනැගු සංස්ථාපිත ආගම් හී පිළිගැනීම්, රිතින් වෙනස් කිරිම පහනු නැති නිසාත්, මිනිසුන් ආගමිකව විවිධ බෙදීම් තුළ සිටින නිසාත් එවැනි ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සොයා ගැනීමට සිදුවන්නේ වෙනත් විකල්පයක් තුළිනි.

ඒ විකල්පය වනාහි විද්‍යාත්මක වූව ද ආධ්‍යාත්මික වූ ද ධාර්මික වුද ලෞකික ආචාර ධර්ම හා පද්ධතියක් ඇති කර ගැනීමයි.

මේ සත්‍ය අපේ සමකාලීන යුගය තුළ මතු කර දක්වන නිර්භීත ආගමික නායකයින් දෙදෙනෙකු වන්නේ දලයි ලාමා තුමා හා ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමාය.

දලයි ලාමා තුමා එය පොදු තලයක පිහිටා මෙසේ ප්‍රකාශ කරති.

“ආගම්වලින් උගන්වන ආචාර ධර්ම කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නෑ. අප විසින් ගෝලීය ලෞකික ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ගොඩනගා ගෙන ඊට අනුගතවීම අවශ්‍යයි”

මෙයට ආගමික සංස්ථාවන්ගෙන් විවේචන ඉදිරිපත් වීම අනිවාර්ය වූවද එය සත්‍යයකි. මේ සත්‍යයට පිටුපා තර්ක කිරීම මගින් සත්‍ය අසත්‍යයක් වන්නේ නැත. ආගම් විසින් කළ යුත්තේ ඒ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය පිරිපුන් කිරීමට උපකාර කිරීමයි.

දලයි ලාමා තුමා පවසන දේ ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් නිශ්චිත සංදර්භයක් තුළ මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි.

“පවුලක් තුළ ජිවත්වීමට සමරිසි ප්‍රජාවට අයිතිවාසිකමක් තිබෙනවා ඔවුන් දෙවියන්ගේ දරුවෝ. මේ නැඹුරුව නිසා ඔවුන් පවුලෙන් පන්නා දැමිමට හා ඔවුන්ගේ ජිවිත කාලකන්නි කිරීමට අපට නොහැකියි. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් සිවිල් සමාවාය නිතියක් අපට අවශයයි. එවැන්නක් මගින් ඔවුන්ව නෛතිකව ආරක්ෂාකරන්නට අපට පුළුවන්.”

සංක්‍රාන්ති හා සමලිංගික ප්‍රජාවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මේ මොහොත තුළ සම්ප්‍රදායික සංස්ථාපිත ආගම්වල දැනට පවතින ආචාර ධර්ම මත විසඳිය නොහැකිය. ඒ නිසා පිලිතුර එය ලෞකික, නෛතික ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තුළ විසඳීමයි.

සංවාදයට විවෘතයි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 10 වන සතිය 2021 මැයි 09 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment