ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ්වලට එරෙහි සටන කෝවිඩ් පැරදවීමේ සිට කෝවිඩ් සමග ජීවත්වීමට මාරු වීමේ ප්‍රතිඵලය දැන් අප භූක්ති විඳිමින් සිටිමු.

 

මැයි 13 වනදා වන විට ලෝකයේ කෝවිඩ් තත්වය සංඛ්‍යාත්මක ව කෙසේ ද?

  • වාර්තා වු රෝගීන් ගණන කෝටි 16 ක් (16 00 00 000 ) ආසන්නය.
  • මිය ගිය පිරිස ලක්ෂ 33 ඉක්මවා ඇත (33 10 000)

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉන්දීය නව ප්‍රභේදය ලෝකයට අනතුරුදායක බව 11 වනිදා ප්‍රකාශ කළ අතර ලෝක වෙළඳ සංවිධානයන් ප්‍රධානියා එදින පැවුසවේ කෝවිඩ් එන්නත් සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍ර ලිහිල් කිරිම 2021 දෙසැම්බර් දක්වා කල් යනු ඇති බවයි.

ආරම්භයේ සිට jesustoday.lk පැවසු පරිදි එන්නත් සමාගම් හි ලාභ අපේක්ෂාවෙන් මුදවා කෝවිඩ් එන්නත් ගෝලීය පොදු භාණ්ඩයක් ලෙස සැලකීමට ලෝකයට හැකියාවක් නැති වීම මගින් දුප්පත් ජනයා මරණයට පත් වීම ඉහළ යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කෝවිඩ් තත්ත්වයද අලුත් අවුරුදු පොකුර සමග ඉතා බරපතල තත්ත්වයට පත් ව තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ්වලට එරෙහි සටන කෝවිඩ් පැරදවීමේ සිට කෝවිඩ් සමග ජීවත්වීමට මාරු වීමේ ප්‍රතිඵලය දැන් අප භූක්ති විඳිමින් සිටිමු.

කොවිඩ් පැරදවීම වෙනුවට කොවිඩ් සමග දිවි ගෙවීමට උපාය මාර්ගය වු විට සිදුවන්නේ තිරිංග ලිහිල් කිරීමයි. වෛරසයකදි එය වෛරසයට ජය ගැනීමට ඉඩදීමකි.

අප නැවත නැවත අවධාරණය කරන්නේ ඇත්තේ වෛරදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොව ක්‍රමය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් බවයි ප්‍රමුඛතා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් බවයි.

ප්‍රමුඛතා ලිහිල් කිරිම නිසා කෝවිඩ් පැතිරීම වර්ධනය විය.

සෞඛ්‍ය වැය කප්පාදුව හා සෞඛ්‍ය පෞද්ගලිකරණය නිසා සෞඛ්‍ය පද්ධතිය දුර්වලව ඇත.

ආර්ථීකය කාබාසානියා කර ඇති නිසා සීමා පැනවීම දුෂ්කරව ඇත.

අප අරම්භයේ සිට කියු පරිදි නැවත නැවත ජනතාව තේරුම්ගත යුත්තේ කුමක් ද ? ක්‍රමයේ වෙනසක් නැත්නම් මරණය

Jesustoday.lk 5 වන වසර 11 වන සතිය 2021 මැයි 16 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment