අද පාතාල මැරයාද මේ රටේ මවකගේ දරුවෙකි. පුරවැසිය‍ෙකි. මැරයන් නිපදවන ගර්භාෂය වන පවතින සමාජ ආර්ථීක දේශපාලන ක්‍රමය අහෝසි නොකර මැරයන් මරා දැමීම, ඊට අනුමැතිය දීම අපරාධ හවුල්කාරි තත්වයකි.

 

පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වන මිනිසුන් නඩු අසා දඩුවම් දිය යුතු නම් දඩුවම් දීම වෙනුවට ඝාතනය කිරීම ඉවසන සමාජයක් අනුමත කරන්නේ ඝාතන රාජ්‍යයක පැවැත්මයි.

මහර, වැළිකඩ සිරකරුවන්ගේ ඝාතන වල සිට ආයුධ පෙන්වීමට, සැකකරුවන් පෙන්වීමට, ගොස් පැනයාමේද ඇති වු වෙඩි හුවමාරුවකදි ඝාතනය වීම ආදි ලෙස නාමකරණය වන සැකකරුවන් ඝාතනය කිරිම ‘පාතාලයන්ට ඔහොම තමයි කළ යුතු’ වැනි තර්ක මත සාධාරණි කරන්නෝ රාජ්‍යයට ඝාතන බලය ප්‍රධානය කරන්නෝය.

එවැනි ඝාතන දේව රාජ්‍යයේ ලක්ෂණ නොවේ. පොලිස් රාජ්‍යයක ලක්ෂණයකි. ඝාතන රාජ්‍යය ලක්ෂණයකි.

පාතාල මැරයින් යනු කව් ද ? ඔවුන් බිහිවූයේ කෙසේ ද ? ඔවුන්ව භාවිතා කළේ කව්ද ? ඔවුන් පිපුටපස සිට අපරාධ මෙහෙයවූයේ කව්ද ? ඔවුන් ලවා වැඩ ගත්තේ කව්ද ? මේ ප්‍රශ්න අමතක කරන රටක්, රට වැසියන් යනු සාධාරණත්වයේ අවම මූලධර්ම නොසලකන රටකි. ජනතාවකි.

අද පාතාල මැරයාද මේ රටේ මවකගේ දරුවෙකි. පුරවැසිය‍ෙකි. මැරයන් නිපදවන ගර්භාෂය වන පවතින සමාජ ආර්ථීක දේශපාලන ක්‍රමය අහෝසි නොකර මැරයන් මරා දැමීම, ඊට අනුමැතිය දීම අපරාධ හවුල්කාරි තත්වයකි.

දේව රාජ්‍යයක් ප්‍රාර්ථනා කරන මිනිසුන්ට ඝාතක පොලිස් රාජ්‍යයක් ඉදිරියේ නිහඬව සිටිය නොහැක. එසේ නිහඬව සිටීමෙන් ඔව්හූ කරනුයේ දේව රාජ්‍ය වෙනුවට ඝාතන රාජ්‍යය ශක්තිමත් කිරීමයි. ඝාතන රාජ්‍යයට පෙම් කොට දෙවියන්ට වෛර කිරීමයි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 11 වන සතිය 2021 මැයි 16 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment