දෙපාර්ශවයෙන්ම මිය ගිය ගණන අතර ළමුන්ගේ ප්‍රතිශතය 28.6% කි. සිය දෙනෙකු මිය යන විට විසි නව දෙනෙක්ම දරුවන්ය. හතර දෙනෙකුට එක් අය‍ෙකුට වඩා දරුවන්ය. සිදුවූ මරණ වලින් 95% ක් ම පලස්තීනුවන්ය. පලස්තීන මරණ වලින් 28% දරුවන්ය. 31% ක් කාන්තාවන්ය. මේ ඛේදනීය මිනිස් දත්ත අපට පෙන්වා දෙන්නේ යුද්ධයේ සැබෑ වින්දිතයින් කව්ද යන්නයි.

දින 11 ක් පුරා පැවැති බිහිසුණු ගැටුම්වලට විරාමයක් දෙමින් ඊශ්‍රායලය හා පලස්තීනය අතර කොන්දේසි විරහිත සටන් විරාමයක් පසුගිය සිකුරාදා පාන්දර සිට ක්‍රියාත්මක වීම මද අස්වැසිල්ලකි.

දින 11 ක ගැටුම් හී ශේෂ පත්‍රය ගැන සුළු සුළු වෙනස්කම් සහිත වාර්තා විදෙස් මාධ්‍යවල ඵළ විය.

ඊශ්‍රායලයට
    මරණ 12
    ළමුන් 2
    තුවාල කරුවන් 900

පලස්තීනයට
    මරණ 232
    ළමුන් 65
    කාන්තාවන් 100
    තුවාලකරුවන් 1900

දෙපාර්ශවයෙන්ම මිය ගිය ගණන අතර ළමුන්ගේ ප්‍රතිශතය 28.6% කි. සිය දෙනෙකු මිය යන විට විසි නව දෙනෙක්ම දරුවන්ය. හතර දෙනෙකුට එක් අය‍ෙකුට වඩා දරුවන්ය.

සිදුවූ මරණ වලින් 95% ක් ම පලස්තීනුවන්ය. පලස්තීන මරණ වලින් 28% දරුවන්ය. 31% ක් කාන්තාවන්ය. මේ ඛේදනීය මිනිස් දත්ත අපට පෙන්වා දෙන්නේ යුද්ධයේ සැබෑ වින්දිතයින් කව්ද යන්නයි.

ජාතිවාදින්ගේ සරණය - යුද්ධය

බෙන්ජමින් නෙතන්යානු එක ළග එක ළග පවත්වන මැතිවරණ කීපයකට මුහුණ දුන්නේ අති දුර්වල ආණ්ඩුකරණයක් සමගයි. ඔහුගේ පාලනය ශක්තිමක් කර ගැනීමේ ප්‍රධාන මාර්ගය ලෙස ඔහු දිගටම භාවිතා කළේ ඊශ්‍රායල් ජාතිවාදය පෙරමුණට ගැනීමයි. ඊශ්‍රායලය ජුදා රාජ්‍යයක් බවට ප්‍රකාශ කිරිම. ඊශ්‍රායලය අගනුවර ලෙස ජෙරුසලම ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම පසුගිය කාලයේ ඔහුගේ ඒ මතගහි ප්‍රධාන පියවර වුණා.

නෙතන්යානු මේ බිහිසුණු යුද්ධය ආරම්භ කිරිමට පෙර සිටියේ ඡන්දයකින් බහුතරයක් නැතිව නැවත බිදෙන සුළු ආණ්ඩුවක් ගැට ගසා ගැනීමේ ගැටළුවට මුහුණ දෙමින්.

දින 11 ක යුද්ධය ඊශ්‍රායලයටද හානි පැමිණිවු බව ඇත්තක්. ඔහුගේ වාණිජ නගරය වන කලින් අගනුවර වු ටෙල් අවිව් වලට සැලකිය යුතු හානි සිදුවුණා. එහෙත් මේ දින 11 ඔහුට ආශිර්වාදයක් වී තිබෙන්නේ ඔහුගේ පාලන බලය ශක්තිමත් කර ගැනීමට ඔහුගේ ‘ජාතියේ ආරක්ෂකයා’ ලේබලය එමගින් ඉස්මතු වි ඇති නිසා. ලොව පුරා ජාතිවාදින් බලය තහවුරු කරගත්තේ ජාතියට එරෙහි ප්‍රහාර මතු කර ගනිමින් මේ ඇත්ත ගැඹුරින් සියුම්ව කියවිය යුතු දෙයක්. එය මතුපිටින් කියවගන්න අපහසුයි.

සටන් විරාමය මද අස්වැසිල්ලක්. අවශ්‍ය වන්නෝ සටන් නිමාවක්. සටන් නිමාවක් සඳහා දැනට යෝජනා ක‍ෙරි ඇති ස්වාධීන රටවල් දෙකක දේශපාලන විසඳුම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. jesustoday.lk පලස්තීන ඊශ්‍රායල් ප්‍රශ්නය පිලිබඳ දිගින් දිගටම දරු ස්ථාවරය වන්නේ එය හමාස් හා වෙනත් පලස්තීන ත්‍රන්තවාදයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. පලස්තීන ජනයාගේ ජීවත්වීම් අයිතිය පිළිබඳ දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් බවයි. ඒ දේශපාලන ප්‍රශ්නයට දේශපාලන විසඳුමක් දීම සිදු නොවන්නේ භූ දේශපාලනික වුවමනා මත ඇමරිකාව බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රමුඛ අධිරාජ්‍යවාදි රටවල් ඊශ්‍රායල් සමග එක්ව ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග නිසා බවයි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 13 වන සතිය 2021 මැයි 30 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment