නැවත නැවතත් අවධාරණය කරගත යුතු කාරණය වන්නේ දේශපාලන පක්ෂ සංවිධාන හා ජනතාව මේ සියලු උද්ඝෝෂණ කරන්නේ නිරෝධායන නීතිවලට අනුව සාමකාමීවය යන්නයි. එවැනි සාමකාමී නිත්‍යානූකූල උද්ඝෝෂණවල යෙදෙන්නන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, අයුතු ලෙස නිරෝධායනයට යැවීම දෙවියන්ට හඬ ගසන අපරාධයකි.

කෝවිඩ් රෙගුලාසිවලට මුවා වී ජනතාවගේ සාමකාමි උද්ඝෝෂණ කිරීමේ අයිතිය මර්ධනය කිරීම ක්‍රිස්තියානියට විරුද්ධය. දේව විරෝධිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි, ධීවර, කම්කරු ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දී සිටින අතර අනිත් අතින් පරිසර විනාශය වළක්වා ගැනීමට ද ජනතාවට පාරට බහින්නට වී තිබේ.

කෝවිඩ් වසංගත තත්ත්වය මැද තම ජීවිතයට ඇති අවධානම නොසලකා ජනතාව පාරට බසින්නේ, ඔවුන්ට වෙන විකල්පයක් නැති නිසාය. ඒ උද්ඝෝෂණවල විවිධ දේශපාලන පක්ෂ හා සංවිධානවල ක්‍රියාධරයින්ද එක් වී සිටීම ඔවුන්ගේ අයිතියකි.

ආණ්ඩුවට කෝවිඩ් තත්ත්වය තුළ තම දේශපාලනය කරගෙන යන්නට පුළුවන් නම් අයෙන් අයට ද ඒ සඳහා ඉඩකඩ තිබිය යුතුය.

නැවත නැවතත් අවධාරණය කරගත යුතු කාරණය වන්නේ දේශපාලන පක්ෂ සංවිධාන හා ජනතාව මේ සියලු උද්ඝෝෂණ කරන්නේ නිරෝධායන නීතිවලට අනුව සාමකාමීවය යන්නයි. එවැනි සාමකාමී නිත්‍යානූකූල උද්ඝෝෂණවල යෙදෙන්නන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, අයුතු ලෙස නිරෝධායනයට යැවීම දෙවියන්ට හඬ ගසන අපරාධයකි.

ආණ්ඩුවකට ආණ්ඩුකරණයට බලය ජනතාව දී ඇතත්, අපරාධ කිරීමට බලය දී නැත. අපරාධකාරී ආණ්ඩුකරණය දේව උදහසට ලක් වේ. ශුද්ධ වූ බයිබලය පුරා ඒ බව ප්‍රකාශ වේ.

ජනතා ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දෙනු වෙනුවට ජනතාව මර්දනය කිරිමේ මාවත යනු ස්වයං විනාශයේ මාවතක් බවට වන පාඩම පාඩම පාලකයින් ඉතිහාසයෙන් ඉගෙන නොගන්නේ ඇයි ?

ඉගෙන නොගන්නවා නොවේ. ඔව්හූ ඒ බව දනිති. නමුත් ඔවුන්ට වෙනත් උත්තරයක් නැත. මන්ද ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරන ආර්ථික දේශපාලන ක්‍රමය වැටී ඇත්තේ ජනතා ප්‍රශ්න විසදීමට නොව ධනය බලය ගොඩගැසීමටය.

මේ බව තේරුම්ගත යුත්තේ රටක බහුතර ජනයාය. ඒ බව ඔවුන්ට තේරුම්කර දීම දේශපාලනයන් අතර මූලික දේශපාලනය වේ. ක්‍රිස්තියානිය අනුදැන වදාරන දේශපාලනය එයයි. එහි යෙදීම ශුද්ධ වූ දූත සේවාවකි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 19 වන සතිය 2021 ජූලි 11 වන ඉරිදා

 

 

Comments powered by CComment