අපි ජීවත් වන්නේ අපේ පෘතුවි සහෝදර සහෝදරියන් දස දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන සමාජ ක්‍රමයක් තුළ බව අපගේ එදිනෙදා භෝජනය අද අපට දේවා. කියන සෑම විටම අප මතකයට නගා ගත යුතුය.

 

2030 වර්ෂය වන විට ලෝකයේ කුසගින්න ශුන්‍යයක් බවට පත් කිරීමේ එක්සත් ජාතින්ගේ තිරසර ඉලක්කය අර්බුදයෙන් අර්බුදයට යවමින් කෝවිඩ් 19 සමග ලෝකයේ කුසගින්න හා මන්දපෝෂනයට ඉහළ නැග තිබේ.

කෝවිඩ් - 19 ට පසුව ලෝක ආහාර අර්බුදය ගැන අංග සම්පූර්ණ වාර්තාව ලෙස සැලකෙන ‘ලෝක හා ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පෝෂණය පිලිබද වාර්තාව 2021 දැන් නිකුත් වී තිබේ.

ලෝක ආහාර හා කෘෂි කර්ම සංවිධානය ලෝක ආහාර වැඩ සටහන හා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එක්ව නිකුත් කර ඇති මෙම වාර්තාව ගෝලීයව අප මුහුණ දී ඇති අර්බුදයේ බරපතළකම පෙන්වා දෙයි.

පසුගිය වසර තුළ මන්දපෝෂණයට ලක්වූ ලෝක ජනගහනය මිලියන 118 සිට මිලියන 768 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එය ලෝක ජනගහනයෙන් 10% ක්.

ගෙවුනු වසර පහක් පුරා ලෝක මන්ද පෝෂණය වර්ධනය නොවී එක මට්ටමක පැවැති නමුත් ඒ ජයග්‍රාහී තත්වය කෝවිඩ් 19 වසංගතය සමග දරුණු ලෙස බිද වැටී තිබෙන බව පැහැදිලියි.

තම තමන්ගේ රටවල් ගැන බලා තියා ගැනීමේ ප්‍රවේශය වෙනුවෙට සියල්ලෝ ස‍හෝදර සහෝදරියෝ යන ප්‍රවේශය මත ගෝලීය සහයෝගීතා දැක්මක් නොමැතිව මේ ප්‍රශ්නය විසදන්න බෑ.

අපි ජීවත් වන්නේ අපේ පෘතුවි සහෝදර සහෝදරියන් දස දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන සමාජ ක්‍රමයක් තුළ බව අපගේ එදිනෙදා භෝජනය අද අපට දේවා. කියන සෑම විටම අප මතකයට නගා ගත යුතුය.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 20 වන සතිය 2021 ජූලි 18 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment