වන්දි ගෙවීමේ හැන්ද දේශපාලකයින් අත තබාගෙන ප්‍රභූන් ද වට කොට සිදු කරන වන්දි ගෙවීම බත් ඇති තැනටම මාළුපිණිත් බෙදන තත්ත්වයට පත්ව ඇති බව සංස්ථා ලංකා ධීවර ජනතා වෘත්තීය සංගමයේ සභාපති අරුණ රොෂාන්ත පවසයි.

රටේම ධීවරයෝ තෙල් මිල ඉහළ යාමෙන් ගැටළුවකට මුහුණු දුන්නා. එහෙත් රට වටා ධීවරයෝ ඒකාවන්ව ඊට විරුද්ධව නැගී සිටින විරෝධතා රළ පෙළක් නිර්මානය නොවුණී.

ඊට එක් හේතුවක් වූයේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න නිසා ජීවනෝපාය අහිමි ධීවරයින්ට වන්දි ගෙවීමේ ක්‍රියාන්විතය වටා මීගමු-කොළඹ ධීවරයින්ව බැඳ තබා ගැනීමට රජය සමත් වීමයි. මේ ක්‍රියාන්විතයට ඉතා සූක්ෂමව මීගමුවේ දේශපාලකයෝ. යාත්‍රාහිමායෝ. මාදැල් හිමියෝ කතෝලික සභාවද ඈදාගෙන තිබුණි.

වන්දි ගෙවීමේ හැන්ද දේශපාලකයින් අත තබාගෙන ප්‍රභූන් ද වට කොට සිදු කරන වන්දි ගෙවීම බත් ඇති තැනටම මාළුපිණිත් බෙදන තත්ත්වයට පත්ව ඇති බව සංස්ථා ලංකා ධීවර ජනතා වෘත්තීය සංගමයේ සභාපති අරුණ රොෂාන්ත පවසයි.

වන්දි කමිටුව තුළ සුළුපන්න ධීවර ප්‍රජාවේ කිසිදු නියෝජනයක් නැති අතර එම කමිටුව වන්දි ගෙවීමට යොදාගන්නා පදනම් ඉතා අවිද්‍යාත්මක වේ. මා දැල් ධීවර කර්මාන්තය මේ දිනවල සිදු නොවන කර්මාන්තයක් වූවත් දැල් හිමියන්ටද ලොකු වන්දි මුදලක් වෙන් කර තිබීම එක් නිදසුනකි.

කුඩා යාත්‍රා (පොඩි බෝට්ටු) ධීවරයින්ට විශාල අසාධාරණයක් සිදුවන ආකාරයට යාත්‍රාවල විශාලත්වය වන්දි ගෙවීම ධීවරයාගේ ඇත්ත තත්ත්වය නොදන්නා ඇති හැකි අයම සකසන ක්‍රමයකි. වන්දි මුදල් ගෙවීමට පෙර ලබාදුන් රු. 5000 ක මුදල නොලද ධීවරයින්ද සිටින බව අරුණ රොෂාන්ත පැවැසීය.

අසරණයා තව තවත් අසරණ කරන වන්දි ගෙවීම ධීවරයා තව තවත් බෙදන ක්‍රියාවලියක් බවට පත් කළ සියලු දෙනා පාප සහයකයින්ය.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 20 වන සතිය 2021 ජූලි 18 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment