එන්නත්කරණය සඳහා වැඩිහිටි හා ග්‍රාමීය ජනයා පොළඹවා ගැනීම පිණිස ජනමාධ්‍ය දක්වන සහයෝගය ඉතා අල්ප මට්ටමක තිබේ. ජනමාධ්‍යයේ ප්‍රධාන කාර්යයක් වන්නේ අධ්‍යාපනය ලබා දීමයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ කෝවිඩ් මරණ දැන් පුවත්පත්වල මුල් පිටුවේ කුඩා පුවතක් තරම්වත් නොවන තරමට නොසලකා හැර තිබේ.

එහෙත් මේ සිකුරාදායින් අවසන් වූ සති දෙක තුළ නිළ වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් වූ

කෝවිඩ් මරණ ගණන 568 කි.

එනම් දිනකට 40 ඉක්ම වූ මරණ සංඛ්‍යාවකි.

කෝවිඩ් සමඟ දිවි ගෙවීම යනු මරණය සමඟ දිවි ගෙවීම ද ?

නව සාමාන්‍ය තත්වය යනු කෝවිඩ් මරණ සාමාන්‍ය දෙයක් ලෙස සලකා දිවිගෙවීමද ?

එන්නත්කරණය සඳහා වැඩිහිටි හා ග්‍රාමීය ජනයා පොළඹවා ගැනීම පිණිස ජනමාධ්‍ය දක්වන සහයෝගය ඉතා අල්ප මට්ටමක තිබේ. ජනමාධ්‍යයේ ප්‍රධාන කාර්යයක් වන්නේ අධ්‍යාපනය ලබා දීමයි.

රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික මාධ්‍යයද ජනතාව එන්නත් ලබාගත යුත්තේ මන්ද යන්න පුළුල් ව ජන මනසට කා වදින ලෙස දැනුම්වත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් ප්‍රයත්නයන් නොදරති. ඒ වෙනුවට ඔවුන් සුපුරුදු දේශපාලන බැන අඬගසා ගැනීම් වලට විශාල ඉඩකඩක් වෙන් කරති. ඒ අතර කෝවිඩ් මරණ සාමාන්‍යකරණය වෙමින් තිබේ.

ඩෙල්ටා ප්‍රබේදය ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වන තත්වයක් පවතින අතර මරණ සංඛ්‍යාව අඩුකර ගැනීම පමණක් නොව රෝගීන් අඩුකර ගැනීම සඳහා එන්නත්කරණය වෙත පමණක් අවධානය යොමු කිරිමත් එහාට කටයුතු කිරීම අත්හළ තත්ත්වයකි පවතින්නේ. එය මරණය සාමාන්‍යකරණය කරන මිනීමරු නොසැලකිල්ලකි.

Comments powered by CComment