ජනතාව හා සංවිධාන මතුකරනු ලැබුවේ රජය වන්දි ලබා ගැනීමට මෙන්ම හානි පූර්ණය කිරීමට, වෙරළ හා මුහුද යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට නිසි පිදි ක්‍රියා නොකරන බවයි.

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් මුහුදට හා වෙරළට සිදුවූ බරපතළ හානිය සම්පූර්ණයෙන් හානි පූර්ණය කළ නොහැකි වූවත් උපරිමයෙන් එය සිදු කිරීම රාජ්‍යයේ වගකීමකි.

පුරවැසියන් ඒ සඳහා නිරතුරු අවදියෙන් සිට ආණ්ඩුවට මඟ පෙන්විය යුතුය. බලකල යුතුය.

පසුගිය 12 වන අගහරුවාද සාරක්කුව වෙරළ තීරයේදි පාරිසරික සංවිධාන, ධීවර ප්‍රජාව, ධීවර සංවිධාන හා ආගමික නායකයින් ප්‍රජාව එක්ව නිහඬ විරෝධතාවයක යෙදුණේ ආණ්ඩුව සමාගම්වලට අවශ්‍ය ලෙස මෙම කටයුත්ත සිදු කිරීම මගින් වෙරළ හා මුහුද නොසලකා හැරීමේ පාපය ගැන අවධාරණය කිරීමටය.

වෙරළ පවිත්‍ර කිරීමේ ඉතා කාර්යක්ෂම යාන්ත්‍රයක් නව නිපයුම්කාර ලාංකිකයෙකු නිපදවා තිබියදි එය භාවිතා කිරීම වෙනුවට වෙනත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ගැන ද මෙහිදි ජනතා අවධානය යොමු කරන ලදී.

ජනතාව හා සංවිධාන මතුකරනු ලැබුවේ රජය වන්දි ලබා ගැනීමට මෙන්ම හානි පූර්ණය කිරීමට, වෙරළ හා මුහුද යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට නිසි පිදි ක්‍රියා නොකරන බවයි.

එසේම රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල ධීවරයෝ වන්දි ගෙවීමේ ක්‍රියාවලියේ පවතින අසාධාරණයට එරෙහිවද විරෝධතාවල නිරත වනු පසුගිය සතිය තුළ දක්නට ලැබුණි.

අප රටේ පමණක් නොව ලෝකයේම දැවැන්ත සමුද්‍රික විනාශයක් වන මෙම සිදුවීම නොසලකා හැරීම වනාහි අති විශාල පාපයකි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 32 වන සතිය 2021 ඔක්තෝම්බර් 17 වන ඉරිදා 

Comments powered by CComment