සා පෙළ සෞන්දර්ය විෂයන්වලට තමන්ට ඇති සාධන මට්ටම නිශ්චිතව නිගමනය කරගත නොහැකි වීම නිසා උසස් පෙළ‍ෙදි එම විෂයන් තෝරා ගැනීමට සිටි ළමුන් කීප දෙනෙකුම එසේ තෝරා ගැනීමෙන් වැළකි වෙනත් විෂයන් තෝරාගත් බව

 

2020 අපොස සා පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරනු ලැබුවේ සෞන්දර්ය විෂයන්වලට අදාල ප්‍රතිඵල නොමැතිවය. ඊට හේතු වුයේ එම විෂයන්ට අදාළව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සිදු නොකිරීමයි.

ආණ්ඩුව එහි වරද ගුරුවරුන් පිට දමයි. ගුරුවරු වර්ජනය කිරිම නිසා එය සිදුවූ බවත් තව දුරටත් ප්‍රතිඵල පමා කිරිම  කළ නොහැකි නිසා එම විෂයන් වලට අදාල ප්‍රතිඵල නැතිව ප්‍රතිඵල නිකුත් කළ බවත් රජය පැත්තෙන් කියවෙන කතාවයි.

මේ පිළිබඳ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේවත් කිසිදු කතා බහක් සිදුවන බවත් නොපෙනේ. මේ කෙටි සටහන ඒ පිළිබඳ කතා බහකට ආරාධනයකි.

සා පෙළ සෞන්දර්ය විෂයන්වලට තමන්ට ඇති සාධන මට්ටම නිශ්චිතව නිගමනය කරගත නොහැකි වීම නිසා උසස් පෙළ‍ෙදි එම විෂයන් තෝරා ගැනීමට සිටි ළමුන් කීප දෙනෙකුම එසේ තෝරා ගැනීමෙන් වැළකි වෙනත් විෂයන් තෝරාගත් බව මේ ලියුම්කරු කළ සොයා බැලීමකදි තහවුරු විය.

මෙම තත්ත්වය ඉතා බරපතළ එකක් නොවේද ? එය ළමුන්ට සිදුවූ බලවත් අසාධාරණයක් නොවේද ? එම විෂය ක්ෂේත්‍රයට වූ බලවත් අසාධාරණයක් නොවේද ? වගකිව යුතු රජයකට ගුරුවරුන් පිට දමා එසේ එක් විෂයක ප්‍රතිඵල නැතිව ප්‍රතිඵල නිකුත් කළ හැකිද ? ඉන් සිදුවන බලපෑම ගැන රජයට වගකීමක් නැද්ද ?

දෙසැම්බර්යේදි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පවත්වා එම විෂයන්ට අදාල ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරිමෙන් සිදුවූ වරද නිවැරදි වේද ?

මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යාපනය හා සෞන්දර්ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අපේ රටේ ඇත්තේ ඉතා පසුගාමි ආකල්පයෙකි. එහෙත් අධ්‍යාපනඥයින් ඇතුළු විද්වතුන් විසින් දිගින් දිගටම පෙන්වා දි ඇත්තේ ජන සමාජයක සංවර්ධනය සඳහා එය ඉතා වැදගත් වන බවයි.

අපි සෞන්දර්ය විෂයන් නොසලකා හරිත රටක් වීම පවසන්නේ අපේ සමාජයේ ගුණාත්මක පිරිහීම නොවේද ?

Jesustoday.lk 5 වන වසර 37 වන සතිය 2021 නොවැම්බර් 21 වන ඉරිදා 

 

Comments powered by CComment