රටේ ජනතාව වැලේ වැල් නැති තත්ත්වය සිටින නිසා ඔවුන්ටද එදිනෙදා ජීවිත සටනට පිවිසීම හැර කොරොනාවට බයේ සැඟවි සිටින්නට නොහැකි.

 

2022 ජනවාරි පළමු දින හත ගෙවුනේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ දෛනික කෝවිඩ් රෝගින් ගනණ ඉහළ යමින්.

එය පුදුමයක් නොවන්නේ සෞඛ්‍ය අංශ එය එසේ වන බව පෙන්වා දුන් නිසාත්, සාමාන්‍ය බුද්ධියක් ඇති කා හටත් රටේ පැවැති තත්ත්වය මත එය එසේ විය හැකි බව පෙනී ගිය නිසාත්ය.

ජනවාරි මුල 500 ට අඩු මට්ටමක පැවැති දෛනික රෝගින් ගණන ජනවාරි මුල් සතිය අග වන විට 500 ඉක්මවා තිබුණි.

ජනවාරි 4 - 629
ජනවාරි 5 - 550
ජනවාරි 6 - 587

ජනවාරි 06 වනදා වන විට නිල වාර්තා අනුව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් ගණන 28506 ක් විය. වාර්තා වු සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව 15083 කි.

සිදු කරන රැපිඩ් ඇන්ටිජන් හා පී. සී. ආර් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව මත වාර්තා වන රෝගීන් ගණන තීරණය වන නිසා තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස් විය හැකි බව පැහැදිලිය.

මේ තත්ත්වය මත ජනවාරි 03 වනදා සිට සියලු රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීමක් ජනාවරි 10 සිට සියලු පාසල් දරුවන් පාසලට කැඳවීමත් මගින් ඇති විය හැකි ප්‍රතිඵලය හතර වන රැල්ලක් ඇති කිරීමට හේතු විය හැකිය.

රටේ ජනතාව වැලේ වැල් නැති තත්ත්වය සිටින නිසා ඔවුන්ටද එදිනෙදා ජීවිත සටනට පිවිසීම හැර කොරොනාවට බයේ සැඟවි සිටින්නට නොහැකි.

ඒත් අප තේරුම්ගත යුත්තේ එන්නත්කරණයෙන් ඔබ්බට ගොස් කොවිඩ් තත්ත්වයට කළමනාකරනය කර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

මිය යන හැම මිනිසෙක්ම ගැහැනියෙක්ම වළක්වාගත හැකිව තිබු මරණයක් නොවේ යැයි කිව හැකිද ?

Jesustoday.lk 5 වන වසර 44 වන සතිය 2021 ජනවාරි 09 වන ඉරිදා 

Comments powered by CComment