කම්කරුවන්ගේ ලේ මෙසේ අපතේ යාමට හැරීම මිනිමැරිමක් බව ශුද්ධ වු බයිබලය සඳහන් කරයි

 

“අර්ථ සාධක අරමුදලේ කෝටි 500 ක් වතුරේ”

2022/01/09 ඉරිදා ලංකාදීපයේ මුල් පුවත එසේය.

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල යනු පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ගේ ලේ දහඩිය රැස් කර ඇති අරමුදලකි. ඔවුන් විශ්‍රාම යන විට විශ්‍රාම වැටුපක් හිමි නොවන නිසා ඒ වෙනුවට ඔවුන්ට එකවර මුදලක් ලබාදීමට ඔවුන්ගේ වැටුපෙන් කොටසක්ද හාම්පුතුන් ඔවුන් වෙනුවෙන් යොදන කොටසක්ද එකතුව ගොඩනැගෙන අරමුදලකි.

රටේ සේවා නියුක්තියෙන් 85% පමණ වන පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ බිලියන ගණනක් මුදල් එහි රැස්වී ඇත්තේය.

ආණ්ඩුවල ආර්ථික ඔස්තාර්ලා මේ අරමුදල දෙස බලන්නේ තම ආර්ථීක ප්‍රශ්නවලට උත්තරයක් සොයා ගත හැකි ධන නිධානයක් ලෙසයි.

කෝවිඩ් හිරවීම තුළ අර්ථසාධක අරමුදලින් 25% ක් සේවකයින්ට ආපසු දීමට අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් යෝජනා කළේද ඒ අනුවය.

ලංකාදීප මුල් පුවත කියන්නේ එකී අර්ථ සාධක අරමුදලේ කෝටි 500 ක් පළක් නැති ආයෝජනවල යෙදවීම නිසා අපතේ ගොස් ඇති බවයි.

කම්කරුවන්ගේ ලේ මෙසේ අපතේ යාමට හැරීම මිනිමැරිමක් බව ශුද්ධ වු බයිබලය සඳහන් කරයි

සිදුවිය යුත්තේ මේ අපරාධකාරි ආයෝජන කළ අප නීතිය ඉදිරියට ගෙනවිත් ඔවුන්ට දඩුවම් කිරීමයි. එවන් නිලධාරින් හා ඔවුන්ව පත් කළ අයගෙන් මෙම අලාභ අය කර ගැනීමයි.

රාජ්‍ය නිලධාරින් හා දේශපාලන පත්වීම් ලබන නිලධාරින්ගේ වගවීම තහවුරු කරන නීති ශක්තිමත් කිරීම මෙන්ම ඒවා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි අධිකරණ පද්ධතියක් ඒ සඳහා අවශ්‍යයි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 45 වන සතිය 2021 ජනවාරි 16 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment