ඔය දරුවාගේ තාත්තා මැරුණේ අලියා ගහලා. එතකොට ඔය දරුවා අම්මාගේ බඩේ හිටියේ. ඉපදිලා අවුරුද්දක් ගියේ නෑ. අම්මා දරුවව දාලා ගියා.

‘අන්ද්දාට ඔයා ඉස්කෝලේ යනවාද ? යුනිෆෝම් එක ලෑස්තිද ? සුබයිරා අහනවා. ගෙවුනු කෝවිඩ් කාලේ ආණ්ඩුවෙන් හම්බ වුණු යුනිෆෝම් රෙද්ද තාත්තා විකුණුවා කියලා මම සුබයිරාට කිව්වේ නෑ.

මට ටීචර්ව හම්බ වුණා. ටීචර් කිව්වා දවස් තුනක් ඉගැන්නුවාලු. ළමයි 22 න් තුන්දෙනාලු ආවේ. ඉතිං මට උගන්වන්න පුළුවන්ද අම්මේ මම ඒක නැවැත්ත්තුවා. ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තම හවසට හරි වැඩිපුර වැඩ කරමු.

උගුරටයි නාසයටයි පුංචි කූරක් දානකොට පේශාලිට කිති කැවීමක් ආවා. පේශාලි එතන තිබුණු මේසේ තදින් අල්ලාගෙන දඟලන්නේ නැතිව හිටියා.

නිකම්ම ගිහිල්ලා බෑනේ දූග මොනව හරි අරගෙන යන්න එපැයි තාත්තට පඩි හම්බවෙනකල් ඉමු. ඊට පස්සේ අපි යමු. ඒ ගොල්ලන්ව බලන්න. කෝල් එකක්වත් දෙන්න ඒ ගෙදරවල්වල ෆෝන් නම්බර් එකක්වත් අපි දන්නේ නෑනේ පුතේ