මොකක්ද නිහතමානි බව කියන්නේ. තමා ගැන පුහු ආඩම්බරකමකින් හිතා ක්‍රියා කරන්නේ නැතිබව මා හරි උගත මා හරි ජගතා අපේ තාත්තා අම්මා තමයි උසස් අපේ ජාතිය ආගම තමයි උසස් කියන අහංකාර සිතුවිලි වලින් තොර බව.

 

භාග්‍යවන්ත දරුවෙක් වෙන්න - 1

වී කරලක් සේමා 

“නිහතමානි ගුණ ඇත්තෝ භාගයවන්තෝයය” (මතෙව් 5/5)

ආදර දුවේ පුතේ,

කිතුනු දරුවෙක් වෙන්න නම් ඔබ තුළ වගා කර ගත යුතුම ගුණ ධර්මයක් තමයි නිහතමානී ගුණය.

මොකක්ද නිහතමානි බව කියන්නේ. තමා ගැන පුහු ආඩම්බරකමකින් හිතා ක්‍රියා කරන්නේ නැතිබව මා හරි උගත මා හරි ජගතා අපේ තාත්තා අම්මා තමයි උසස් අපේ ජාතිය ආගම තමයි උසස් කියන අහංකාර සිතුවිලි වලින් තොර බව.

අනෙක් අයගෙන් තමාට විශේෂ සැලකිලි ලැබිය යුතු යැයි නොසිතීම. අනිත් තමා මෙන්ම උතුම් ‍කොට ගෞරවයෙන් සැලකීම

.විශේෂයෙන් තමා‍ට විවිධ දක්ෂතාවන් පෝසත්කම්, තනතුරු ඇති විට වඩාත් බැහැපත්ව ක්‍රියා කිරිම.

මම දූලා පුතාලාට කියන්නම් අපේ තාත්තා මට නිහතමානි වෙන්න කියලා දුන්නු අවස්ථාවක් මම පාසලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා වු බව දැනගත්තු තාත්තා මට කිව්වේ ඉතා පුංචි වාක්‍යයක්.

“පුතා උණ පඳුරක් වගේ වෙන්න”

උණ පඳුරක ස්වභාවය කුමක්ද ? උස යන්න යන්න උණ ගස බිමට නැමෙනවා. වී කරලක් එහෙමයි වී කරල පැහිලා මෝරනකොට පහතට නැමෙනවා.

නිහතමානිකම ගැන ජේසුස් වහන්සේ බොහෝ දේ කියා තිබෙනවා. ඔබ උත්සවයකට ගියාම ඉදිරි පෙළට යන්න එපා. පසු පස අසුනක ඉන්න ඔබට සුදුසු අසුන පසුව ඔබට ලැබේවි. නමුත් ඔබ ඉදිරියෙන්ම සිටියොත් සමහර විට ඔබට පිටුපසට යන්න වේවි කියලා ජේසුස් වහන්සේ කියා තිබෙනවා.

හොඳ මිතුරන් ලැබෙන්නේ නිහතමානි අයටයි. ගෞරවය ලැබෙන්නේ නිහතමානි අයටයි.

නිහතමානි කමට විරුද්ධ නුගුණකමයි, උඩගුව, අහංකාර කම

“සමිඳාණෝ අහංකාර අය සහ මුලින්ම උපුටා දමන සේක.

ඔවුන්ගේ තැන්වල බැගැපතුන් සිටුවන සේක.

උඩගුව මිනිසා උදෙසා මවන ලද්දක් නොවේ."

                                               (උපදේශකයා 10/6-10)

ඔබේ තත්ත්වය උසස් වන විට
ඔබ බැහැපත් විය යුතුයි
එවිට සමිඳුන් ඉදිරියේ
ඔබ ප්‍රසාදය ලබන්නෙහිය

                               (උපදේශකයා 3/18)

නිහතමානී ගුණය වගා කර ගන්න පහත දේ ප්‍රගුණ කරන්න.

1. ඔබට වඩා අනුන් උතුම්කොට නිරතුරු සලකන්න.
2. අනිත් අයව ඇත්තට අගය කරන්න.
3. නිතරම හැම හැම දෙයකදීම ස්තූති පූර්වක වන්න.
4. තමන් ගැන තම වත් පොහොසත්කම් ගැන ඕනවට වඩා හිතන්නේ නැතිව ඉන්න.
5. ගෙදර දොරේ පාසලේ පංතියේ වැඩ කටයුතු වලට එකතු වෙන්න.

Jesustoday.lk 3 වන වසර 48 වන සතිය 2020  පෙබරවාරි 09 ඉරිදා 

Comments powered by CComment