නමුත් බරපතළම අර්බුදය ඇත්තේ සාධන මට්ටම අඩු ප්‍රාථමික පංතිවල දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා නිසි පරිදි ඉටු නොවීමෙන් ඇති වන අධ්‍යාපන බිඳ වැටීමයි.

 

කෝවිඩි 19 නිසා ලෝකය තුළ දරුවන්ට අත් වී ඇති ඉරණම අතිශය ඛේදනීය වේ. ලෝකයේ බොහෝ වැඩිහිටියන්, දෙමව්පියන් ඇත්තටම දරුවන් ගැන බැරැරුම්ව නොසිතයි. ඒ නිසා කෝවිඩි ළමුන්ට කර ඇති බලපෑම නිසි පරිදි තක්සේරු නොවේ.

ගෝලීයව, ළමුන් ගැන කටයුතු කරන සේව් ද චිල්ඩ්රන් ආයතනය කෝවිඩි 19 ළමුන් කෙරෙහි බලපෑ ඇත ආකාරය පිළිබඳ ලෝක පරිමාණ සමික්ෂණයක් මගින් පහත තොරතුරු අනාවරනය කරගෙන ඇත. පසුගිය මාස හය තුළ,

 ළමුන් තුන් දෙනෙක්ගෙන් දෙදෙනකුට ගුරුවරුන් සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් තිබී නැත.
 ළමුන් දහ දෙනෙකුගෙන් අට දෙනෙක්ම පාසල් වසා දැමු කාලය තුළ කිසිවක්ම ඉගෙන ගෙන නැ.
 පාසල් වසා දැමු කාලය තුළ ගෘහස්ථ හිංසනය දෙගුණයක් වී ඇත.
 කෝවිඩි නිසා ආදායම අඩකට වඩා අඩු වූ පවුල් වලින් 93%ක් ම සෞඛ්‍ය සේවා ළමා ගැනීමේ නොහැකියාවට පත්ව ඇත.
 පෝසත් ළමුන් හා දුප්පත් ළමුන් අතර පරතරය විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ තොරතුරු මගින් පෙනී යන්නේ වඩාත් ම අවධානමට ලක්ව ඇත්තේ දිළිඳු ළමුන් බවයි. ඔවුන්ගේ පෝෂණයේ හා සෞඛ්‍යය බරපතළ ලෙස බිඳ වැටී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ද අධ්‍යාපනය ගැන අවධානය දීමේදි වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත්තේ විභාග සඳහා වන ළමුන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැනයි.

නමුත් බරපතළම අර්බුදය ඇත්තේ සාධන මට්ටම අඩු ප්‍රාථමික පංතිවල දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා නිසි පරිදි ඉටු නොවීමෙන් ඇති වන අධ්‍යාපන බිඳ වැටීමයි. ඒ ගැන ප්‍රමාණවත් අවධානයක් පාසල් පද්ධතිය තුල නැත.

වහාම ප්‍රාථමික පංතිවල දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය ගැන අවධානය යොමු කරන ලෙස අපි බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

Jesustoday.lk 4 වන වසර 28 වන සතිය 2020  සැප්තැම්බර් 20 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment