ඇත්තෙන්ම විය යුතුව තිබුණේ සෑම සියලු දෙනා එක්ව අන් වසර වලටත් වඩා පශ්චාත් කෝවිඩි යුගයේ පළමු ළමා හා වැඩිහිටි දිනය එයට හිමි ගැඹුරු අරුතින් සැමරීමය.

අන් බොහෝ ව්‍යසන මෙන්ම කෝවිඩි-19 ද බරපතළව අර්බුදයට ලක්කොට ඇත්තේ වැඩිහිටියන් හා දරුවන්ය.

ඇත්තෙන්ම විය යුතුව තිබුණේ සෑම සියලු දෙනා එක්ව අන් වසර වලටත් වඩා පශ්චාත් කෝවිඩි යුගයේ පළමු ළමා හා වැඩිහිටි දිනය එයට හිමි ගැඹුරු අරුතින් සැමරීමය. එහෙත් නොවුනේද එයයි.

වැඩිහිටියෝ

  • කෝවිඩි 19 නිසා මිය ගිය බහුතරය වැඩිහිටියෝය.
  • අපට ඇත්තේ වැඩිහිටියන් රැකබලා ගැනීමට නොහැකි ලෝක රටාවකි.

ළමයින්

  • ලෝකයේ ළමුන්ගෙන් දහ දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයක් නොලැබේ.
  • කෝවිඩි 19 නිසා මේ තත්වය උත්සන්න වී ඇත.

- මන්ද මාර්තු-අගොස්තු කෝවිඩි 19 කාලය තුළ ළමුන් තුන් දෙනෙක්ගෙන් දෙදෙනෙක-ට ගුරුවරු          සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් තිබි නැත.

- ළමුන් 10 දෙනෙකුගෙන් 8 දෙනෙක් පාසල් වසා දැමු කාලය තුළ කිසිවක්ම ඉගෙන ගෙන නැත.

  • පශ්චාත් කෝවිඩි කාලය තුළ ආදායම් අහිමි වූ පවුල්වල දරුවන්ගෙන් 90% කටම ආහාර හිග වීම නිසා දුර්වල වී ඇත.
  • 93% කටම සෞඛ්‍ය සේවා ලබා ගැනීම දුර්වල වී ඇත.
  • පශ්චාත් කෝවිඩි සමය තුළ ළමා හිංසනය වැඩි වී ඇත.
  • පශ්චාත් කෝවිඩි සමය තුළ ළමයින්ගේ ආතතිය වර්ධනය වී ඇත. 

පශ්චාත් කෝවිඩි යුගයේ පළමු ළමා දිනය තුළ ළමා අධ්‍යාපනය, ළමා පෝෂණය, ළමා සෞඛ්‍ හා ළමා ආරක්ෂාව ගොඩනැගීම සදහා විශේෂ වැඩ පිළිවල් සහිත ක්‍රියාදාමයක් ලෝකයේ සෑම රටක්ම පාසලක්ම දියත් කළ යුතු වූවත් වෙනදා පවත්වන ළමා දිනයත් ළමයින්ට අහිමි කර ඇත.

  • එහෙත් මව්පියනි, මේ ළමා දිනයෛ් ඔබවත් ඔබේ දරුවාගේ සෞඛ්‍ය පෝෂණ්‍ය  අධ්‍යාපනය හා ආරක්ෂාව ගැන විශේෂ යමක් කරන්නට  සිතට ගන්න

අද දිනය ඔවුන්ට අහිමි නොකරන්න.

Jesustoday.lk 4 වන වසර 30 වන සතිය 2020  ඔක්තෝම්බර් 04 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment