අත් හෝදමු. දුරින් සිටිමු. මුහුණ වැසුම පැළඳ ගනිමු. දේව පියා කියන දේට. කීකරු වී නිරෝගී වෙමු

 

කෝවිඞ් කාලේ ළමා වීරයා මලිත්

පුංචි මලිත්ගේ අම්මා ඇඟළුම් සේවිකාවක්. තාත්තා ඉන්නේ මැද පෙරදිග. මලිත්ට ඉන්නවා නංගි කෙනෙක්.

තාත්තා දැන් මාස ගාණක සිට කෝවිඞ්-19 නිසා මැද පෙරදිග හිරවෙලා. ලංකාවට එන්න බැරිව. හැමදාම මලිත් තාත්තාට කතා කරනවා. රස්සාවක් නැති නිසා තාත්තාට වෙනදා වගේ සල්ලි එවන්න බෑ කියලත් මලිත් දන්නවා. නංගිට නම් ඒ දේවල් තේරෙන්නේ නෑ.

මලිත් මේ අවුරුද්දේ ‘ජේසුව’ ලබන්න සූදානම් වෙනවා. ලබන පංති තිබුනේ සති දෙකයි. ඊට පස්සේ නැවැත්තුවා. හැබැයි මලිත් ජේසු ලබන්න හැමදාම සිහින මවනවා.

කෝවිඞ් - 19 කාලේ දෙව් පියා අපිට කියන්නේ කුමක්ද ? පුංචි අපි කරන්න ඕනි මොනවාද ? මලිත්ගේ අම්මා මලිත්ට කිව්වා ඒ ගැන කවියක් ලියන්න කියලා.

මේ තමයි මලිත්ගේ කවිය

අත් හෝදමු. දුරින් සිටිමු
මුහුණ වැසුම පැළඳ ගනිමු
දේව පියා කියන දේට
කීකරු වී නිරෝගී වෙමු

දැන් මේ කිවිය මලිත්ටයි නංගිටයි අම්මටයි තාත්තාටයි කට පාඩම්. තාත්තා කියන්නේ එය මැද පෙරදිග ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නේ මලිත්ගේ කවිය නිසා කියලා.

ඉතිං මේ දවස්වල මලිත්ගේ අම්මලාගේ වැඩ පළෙත් හරි බයෙන් ඉන්නේ කෝවිඩි නිසා. මලිත්ගේ අම්මා කියන්නෙත් මලිත්ගේ කවිය නිසා අම්මා හුඟාක් පරිස්සම් වෙනවා කියලා.

අම්මා ගෙදර එන කොට ගෙට ඇතුල් වෙන්න පෙර පුංචි බේසමක් සබන් කෑල්ලක් තියෙන තැනක් මලිත් නංගිවත් එකතු කරගෙන ලස්සනට හදලා තියෙනවා.

ජේසුව ලබන පංති නැතත් දැන් ජේසු ලබන්න දින නියම කරලා. අම්මටයි තාත්තටයි එන්න කියලා පියතුමා කියලා.

පුංචි මලිත් පියතුමාට ගිහින් කියලා තාත්තා මැද පෙරදිග නිසා එන්න බැ. අම්මා හැමදාම වැඩට යනවා. ඇඟළුම් කම්හලකට යන නිසා එන එක හොඳ නෑ නේද ෆාද කියලා මලිත් ඇහැව්වම. පියතුමාත් කල්පනා කරලා කිව්වලු. හරි මලිත් අපි බලමු කියලා. මම උනත් පංතියට එන එක හොඳ නෑ නේද කියලා මලිත් පියතුමාට කියලා.

පියතුමා ජේසු ලබන්න නියම කළ දිනය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැම්මා. සතියකට පස්සේ දැන ගත්තා ජේසු ලබන්න ඉඳපු ළමයෙක්ගේ තාත්තාගේ වැඩ පොළෙත් කෝවිඞ් කියලා.

පුංචි මලිත් ලබන පංති කෝවිඞ් පොකුරක් ඇති වීම වළක්වා ගත්තු පුංචි වීරයා වුණේ එහෙමයි.

Jesustoday.lk 4 වන වසර 33 වන සතිය 2020  ඔක්තෝම්බර් 25 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment