පාසල් සිසුන්ගෙන් 80% ක් එක් වරක් හා ශාරිරික දඩුවම් විද ඇත. 52.3% ශාරිරික අපයෝජනයට ලක් ව ඇත. 72.5% මානසික හිංසනයට ලක්ව ඇත.

අද (අප්‍රේයල් 30) දරුවන්ට එරෙහි ශාරීරික දඩුවම් අවසන් කිරිමේ ජාත්‍යන්තර දිනය

ලංකාවේ තත්වය කුමක්ද ?

  • 2017 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය කළ සමීක්ෂණයකට අනුව,

         - පාසල් සිසුන්ගෙන් 80% ක් එක් වරක් හා ශාරිරික දඩුවම් විද ඇත.

        - 52.3% ශාරිරික අපයෝජනයට ලක් ව ඇත.

        - 72.5% මානසික හිංසනයට ලක්ව ඇත.

  • 2020 වන විට අපි ළමා ආරක්ෂණය අතින් ගත් කළ ලොව අනාරක්ෂිතම රටවල් 10 න් එකක් බවට පත් ව ඇත.

ඊට බලපාන හේතුව වන්නේ අපේ සංස්කෘතිය තුළ දඩුවම් නොකර හදන දරුවා හැදි නොහා හදන හොද්ද වැනි යැයි හිතන ආකල්පයක් ඇති නිසාය.

බොහො දෙමව්පියන් කුඩා කළ තම දෙමාපියන්ගෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් දඩුවම් ලබමින් හැදුනු වැඩුනු අය වීමය.

ඒ සංස්කෘතියෙන් මිදීම අපහසු වීමය. මව්පියන් ගුරුවරුන් දඩුවම් නොකලා නම් අපි අද මෙතරම් හොඳින් හැදෙන්නේ නැතැයි සිතන නිසාය.

නමුත් සිදු වී ඇත්තේ ළමයින් මෙන්ම වැඩිහිටියන්ද ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරුවීමයි. හිංසන මානසිකතාවයකට ගොදුරුවීමයි.

එය බුදුදහම කිතුදහම ඉස්ලාම් හා හින්දු දහම ආදි කවරක් අනුවත් සාධාරණි කළ නොහැකිය.

ලෝකය තුළ

- ලෝකයේ රටවල් 135 ක් පාසල්වල ශාරීරික දඩුවම් දීම තහනම් කර ඇත.
- ලෝකයේ රටවල් 62 ක් පාසල තුළ පමණක් නොව නිවස කළ අනිකුත් ස්ථාන තුළද ළමුන්ට ශාරීරික දඩුවම් දීම දහනම් කර ඇත.

මෙසේ තහනම් කළ රටවටල ඉන් සුගතියක් අත්වි තිබේද ?

පිළිතුර

"ඔව්" යන්නයි.

අසන්න නිදසුන අපේ ළගම අසල්වාසි නේපාලයෙනි. 2010 දී නේපාලනය ළමුන්ට ශාරීරික දඩුවම් තහනම් කළේය.

වසර දෙකක් තුළ ශාරිරික දඩුවම් දීම 92% සිට 72% දක්වා අඩු වී ඇත. එසේම ළමා හා යොවුන් පරපුර අතර සමාජ ප්‍රචණ්ඩත්වය එරට අඩු වී ඇත.

බුදු දහම හෝ කිතු දහම (පැරනි ගිවිසුමේ ජුදා දහම නොවේ) අනුව හිංසාව දඩුවම පුද්ගලයෙකු යහමගට ගැනීමේ මාවත නොවේ. ප්‍රේමය හා මෛත්‍රීයයි මාවත.

නමුත් පෙර කී ලෙස අපි හැදි වැඩුනු දඩුවමින් නික්මවනු සංස්කෘතියෙන් මිදීමට මේ ලියුම්කරු පවා අපොසත්වු අවස්ථා ඇත. ඉන් මිදීම දුෂ්කර මානසික අධ්‍යාත්මික අරගලයකි. දුෂ්කර වූවද අප එය කළ යුතුයි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 9 වන සතිය 2021 මැයි 02 වන ඉරිදා 

 

Comments powered by CComment