ලෝකයේ මහ ලොකු හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ පුංචි දේවල් වලින් ඉතිං පුංචි පුංචි හොඳ දේවල් කරන්න පුංචි කාලේ ඉදන්ම පුරුදුවෙන්න. එතකොට ඉබේමට ලොකු වෙනකොට ඔබ හොඳ කෙනෙක් වෙනවා.

 

‘පොඩි ළමයින්ට ඕව කරන් බෑ’

‘ඕවගේ පොඩි දේවල් වලින් වැඩක් තියෙනවද’

පුංචි දුවේ පුතේ ඕගොල්ලොත් සමහර වෙලාවට තමන්ගේ වාසියටත් කියනවා නේද අපි ‘පුංචි ළමයි’ කියලා.

‘මම තාම පුංචියි’ නේ. එහෙම කියලා සමහර දේවල් මඟ හරිනවා.

ඒත් අද මම කියන්නේ යන්නේ ලෝකයේ මහ ලොකු හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ පුංචි දේවල් වලින් කියන දේ.

මහ සාගරය හැදිලා තියෙන්නේ පුංචි ජල බිංඳු වලින්

මහ පොළව හැදිලා තියෙන්නේ පුංචි වැලිකැට වලින්.

මහ මන්දිර ඉදිවෙලා තියෙන්නේ පුංචි ගඩොල්වලින්.

මට මතක් වෙනවා පුංචි දේවල වටිනාකම ගැන පුංචි කාලේ අපිට කියලා දුන්නු පුංචි සිංදුවක්.

පොඩි පොඩි ඇල දොළ
එකතු වෙලා
සෑදෙනා ලෙස ලොකු ලොකු
ගංගා
ටික ටික හොඳ වැඩ
පුරුදු කරන කොට
හොඳටම හොඳ වෙනවා.

ඉතිං පුංචි පුංචි හොඳ දේවල් කරන්න පුංචි කාලේ ඉදන්ම පුරුදුවෙන්න. එතකොට ඉබේමට ලොකු වෙනකොට ඔබ හොඳ කෙනෙක් වෙනවා.

අවුරුදු හතර පහක ළමයෙක්ව වුණත් ගෙදර වැඩට පුංචි උදව් කරන්න පුළුවන්.

‘පුතේ මට අතනින් පොල් ගෙඩිය ගෙන් දෙන්න.’

‘මේ නවපු ඇඳුම් ටික අර මේසේ උඩින් තියන්න‘

‘අර අතන වැටිලා තිබෙන කොල කෑල්ල අහුලලා කුණු කූඩේට දාන්න‘

අම්මා කියන තාත්තා කියන ගුරවරයෙක් කියන කළ හැකි හොඳ දේවල් කරන්න පුරුදුවෙන්න.

පාඩම් කරන පොත් ටික පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා පොතේ තියන තැනින් තියන්න.

කතුරක්, පිහියක් ගත්තම ඒක ගත්තු තැනින් තියන්න.

ඔය වගේ කොච්චර නම් වැඩ අපිට කරන්න පුළුවන්ද ?

හිතලා බලන්න. කරන්න.
ටික ටික හොඳ වැඩ
පුරුදු කරන කොට
හොඳට ම හොඳ වෙනවා.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 12 වන සතිය 2021 මැයි 23 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment