නිකම්ම ගිහිල්ලා බෑනේ දූග මොනව හරි අරගෙන යන්න එපැයි තාත්තට පඩි හම්බවෙනකල් ඉමු. ඊට පස්සේ අපි යමු. ඒ ගොල්ලන්ව බලන්න. කෝල් එකක්වත් දෙන්න ඒ ගෙදරවල්වල ෆෝන් නම්බර් එකක්වත් අපි දන්නේ නෑනේ පුතේ 

"මට ඉස්කෝලේ යන්න ඕනි අම්මේ ”

තාරින්දි අම්මට කිව්වා

“ඉස්කෝලේ නිවාඩු ළමයෝ ”

“තව කොච්චර කල් නිවාඩුද අම්මෙ ”

“මම දන්නේ නෑ ළමයෝ ”

“අනේ අම්මේග මට ඉස්කෝලේ යන්න ඕනි ”

“ඔය ඔන් ලයින් පාඩම් වැඩ කරන්නග ඒ තමයි ඉස්කෝලෙ ”

“අනේ අම්මේ ඒ ඉස්කෝලේ නෙවෙයි ඇත්ත ඉස්කෝලෙට”

“මම දැන් දවස් කීයක් කිව්වද ඉස්කෝලේ නිවාඩු කියලා”

“අනේ අම්මේ”

“හරි. මට කියන්න දැන් ඔය තරම්ම ඔයාට ඇත්ත ඉස්කෝලෙට යන්න ඕනි ඇයි කියලා ”

අම්මා තරින්දිව තුරුළට අරන් ආදරයෙන් එහෙම ඇසුවා

“අනේ අම්මේගග ෂෙනාලියිල රූපාලියි එක දවසක්වත් ඔන් ලයින් ඉස්කෝලෙට ආවේ නෑග මට ඒ ගොල්ලන්ව බලන්න ඕනි ”

“ෂෙනාලිගේ ගෙදර අම්මා නෑ. ෂෙනාලිවයිල මල්ලිවයි බලාගන්නෙ එයාගෙ තාත්තාග තාත්තා රස්සාවකට යන්නේ නෑ. ගෙදර ඉඳන් බ්ලොක් ගල් හදනවා"

රූපාලිගේ තාත්තා මැරුණේ ගිය අවුරුද්දේග එයාට අක්කලා දෙන්නෙකුයිල මල්ලියෙකුයි ඉන්නවාග එයාගේ අම්මා කෝවිඩ් හැදිලා කඳවුරකට ගෙනිහිල්ලාග ලොකු අක්කා දහයේ පංතියේ එයා තමයි ගෙදර අයව බලා ගන්නේ ”

“ඇයි අම්මේගග අපි ඒගොල්ලන්ව බලන්න යන්නේ නැත්තේරෑ ඒ ගොල්ලන්ට කෝවිඩ් හැදිලද ”

තරින්දි අහපු ප්‍රශ්නයට බොරුවක් කියන්න බැරි බව අම්මට තේරුණා

“නිකම්ම ගිහිල්ලා බෑනේ දූග මොනව හරි අරගෙන යන්න එපැයි තාත්තට පඩි හම්බවෙනකල් ඉමු. ඊට පස්සේ අපි යමු. ඒ ගොල්ලන්ව බලන්න. කෝල් එකක්වත් දෙන්න ඒ ගෙදරවල්වල ෆෝන් නම්බර් එකක්වත් අපි දන්නේ නෑනේ පුතේ ”

“කවදද අම්මේ තාත්තට පඩි හම්බවෙන්නේ ”

“තව දවස් හතරකින් ”

“එතකල් අපිට මුකුත්ම කරන්න බැරිද අම්මේ ”

“හොඳයිග අපි කල්පනා කරලා බලමු”

එදා හවස තරින්දිගේ තාත්තත් ගෙදර ආවම තරින්දිලා කතා වුණේ අපිට මොනව හරි කරන්න බැරිද කියන ප්‍රශ්නය

තරින්දිගේ තාත්තා අන්තිමට මෙහෙම කිව්වා

“මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවාග එයාට පුළුවන් කීප දෙනෙක්ට උදව් කරන්නග අපි එයාට කතා කරමු ”

තරින්දිගේ මූණේ හිනාවක් මතු වුණා

එදාට පහුවෙනිදා නිවාඩු දවසක්ග තරින්දිවත් බයිසිකලයේ තියාගෙන තරින්දියිල අම්මයිල තාත්තයි යාළුවන්ව බලන්න ගියාග අම්මා රසවත් වැලිතලප හැදුවාග තරින්දි එයාගේ කැටේ සල්ලිවලින් පහුගිය ඔන්ලයින් පාඩම් ලියපු එයාගේ පොත්වල පාඩම් කීපයක සටහන් ෆොටෝ කොපි කරලා යාළුවෝ දෙන්නට ගිහින් දුන්නා.

තරින්දි එදා රෑ සතුටින් නින්දට ගියා

හීනෙන් තරින්දි දැක්කා උණු උණු වැලිතලප කාලා යාළුවන්ගේ ගෙදර අය තේ බොනවා

Jesustoday.lk 5 වන වසර 18 වන සතිය 2021 ජූලි 04 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment