‘අන්ද්දාට ඔයා ඉස්කෝලේ යනවාද ? යුනිෆෝම් එක ලෑස්තිද ? සුබයිරා අහනවා. ගෙවුනු කෝවිඩ් කාලේ ආණ්ඩුවෙන් හම්බ වුණු යුනිෆෝම් රෙද්ද තාත්තා විකුණුවා කියලා මම සුබයිරාට කිව්වේ නෑ.

 

කෝම් පිට්ටු ඉදියං
රෑට බතට අපිට කන්න
කෝම් පිට්ටු ඉදියං

දැන් නම් මම කෝම් පිට්ටු සෙල්ලම් කරන්නේ නෑ. රෑ බතට කෝම් පිට්ටු කන්න බැරි බව දැන් දන්නවා. සමහර දාට බඩගින්නේ ඉන්නකොට මට ‘කෝම් පිට්ටු ඉදියං’ මතක් වෙනවා.

අම්මා ගැන මම මොකුත්ම දන්නේ නෑ. කිසිම මතකයක් නෑ. ලොකු අම්මාලාගේ ගෙදර ඒ කියන්නේ ආච්චිලාගේ ගෙදර කෝම් පිට්ටු සෙල්ලම් කළේ අල්ලපු ගෙදර උන්නු සුබයිරා එක්ක.

කෝවිඩ් කාලේ පුරාවට සුබයිරාලගේ ගෙදරින් අපිට ලැබුනු මොනවා හරි කෑමත් තමයි රස කෑමක් වුණේ. ඊයේ සුබයිරාලගේ ගෙදරින් රස කෑමක් ලැබුණා. මොහොමඩ් නබි තුමාගේ උපන් දිනේ නිසා.

මට ෆෝන් එකක් නෑ. මම මේ කාලේම ටීචර් වුණේ සුබයිරා. එයා හතේ පංතියේ මම පහේ පංතියේ. එයා දන්න දේවල් මට කියලා දෙනවා.

අනිද්දා අපේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නවා. අපේ ඉස්කෝලේ පහේ පංතියට විතරයි තියෙන්නේ.

’ඔයා තව මාස දෙකයි නේද ඔයාගේ ඉස්කෝලේ ඉන්නේ ?’

සුබයිරා එහෙම ඇහැව්වම තමයි ආච්චිටත් ඒ ගැන කල්පනා වුණේ.

‘අනේ පුතේ ඔන්න දැන් තමයි මටත් ඔළුවට ආවේ. මේ ළමයාට ඉස්කෝලයක් හොයන්නත් එපැයි. කෝ. ඉතිං මේ ළමයින්ගේ තාත්තා ඕවා කරනවායැ’

‘අන්ද්දාට ඔයා ඉස්කෝලේ යනවාද ? යුනිෆෝම් එක ලෑස්තිද ?

සුබයිරා අහනවා.

ගෙවුනු කෝවිඩ් කාලේ ආණ්ඩුවෙන් හම්බ වුණු යුනිෆෝම් රෙද්ද තාත්තා විකුණුවා කියලා මම සුබයිරාට කිව්වේ නෑ.

‘මම ඇදලා බැලුවා. චුට්ටක් කොටයි වගේ. තව ටික දවසක්නේ. ?

මම කිව්වා

ඉස්කෝලේ වහන කොටත් මම දැම්මේ සුබයිරා දුන්නු එයාගේ ටිකක් පරණ සපත්තු දෙකක්. දැන්නම් ඒකත් හිරයි. සෙරෙප්පු දාගෙන හරි මම අනිද්දාට ඉස්කෝලේ යනවා. මම ඒකත් සුබයිරාට කිව්වේ නෑ.

ෆාතිමා නැන්දයි කරීම් මාමයි රෑ කෑමට ආච්චිටයි මටයි එහේ එන්න කිව්වා. ආච්චියි මායි රෑ කෑමට ගියා. ගෙදර එන්න හදද්දී ෆාතිමා නැන්දා මට තෑග්ගක් දුන්නා.

’අලුත්ම අලුත් සුදු ගවුමක්.’

ආච්චිගේ ඇස්වල කඳුළු පිරුණා. මගේ නම් හිනාමල් පිපුණා.

ෆාතිමා නැන්දා මාව තුරුළු කරගෙන ඉඹ ගත්තා.

මම අනිද්දාට ඉස්කෝලේ යනවා.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 33 වන සතිය 2021 ඔක්තෝම්බර් 24 වන ඉරිදා 

Comments powered by CComment