පුංචි පුංචි පුංචි වහල්කම්
පුංචි උනත් අපෙන් තියෙනවා
එතෙර වෙන්න - අත්හරින්න ජේසු
ඔබේ පාමුල පොරොන්දු වෙන්නම්,

 

මේ කෙටි ගීතිකාව, මෙවර චතාරික කාලයේ පුංචි අපේ මෙනෙහි කර ගනිමු.

ළමයි ලෙස අපි තුළ පුංචි හෝ වහල්කම් තිබෙනවා නේද ?

ළමා හමුවකදි ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තර ලෙස මතු වු අදහස් කීපයක් මේ.

■ මම කාටුන් වලට වහල් වෙලා.
■ මම වීඩියෝ ක්‍රීඩා වලට වහල්වෙලා
■ මම කඩචෝරු වලට වහල් වෙලා
■ මම කම්මැලි කමට වහල් වෙලා
■ මම කඩ කෑම වලට වහල්වෙලා

පුංචි අපි සතුවත් මෙවැනි වහල්කම් තිබෙනවා නේද ? කියලා අපිට තේරුනේ ඒ කතා බහේදි.

ඉතිං ජේසු පුංචි අපිට හුඟාක් ආදරේ කළා.

අපිත් ජේසුට ආදරේ කරන්නට ඕනි.
ජේසුට ආදරේ පාන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ තමයි අපි තුළ තිබෙන පුංචි වහල්කම් වලින් මිදීම.
ඔව්, ඒක වහල්කමක්වත් අත් හැරීම.
කුරුසිය පාමුල ඔබට පුළුවන්ද ඒ වගේ එක වහල්කමකවත් අත් හරින්න ජේසුට පොරොන්දු වන්න.

පුංචි පුංචි පුංචි වහල්කම්
පුංචි වුනත් මගෙන් තියෙනවා.
එතෙරවන්න - අත්හරින්න ජේසු
ඔබේ පාමුල පොරොන්දු වෙන්නම්

 

Comments powered by CComment