සීමන් නම් ජේසුගේ කුරුසිය ගෙනියන්න උදව් කළේ සෙබළුන්ගේ බල කිරීමට. ඒත් අශ්රෆ් නම් එයාගේ කැමැත්තෙන්මයි. ඒ උදව්ව කරන්නේ. එහෙම බැලූවට අශ්රෆ් හැබෑම පුංචි වීරයෙක්.

පුංචි වීරයින් ගැන ඇත්ත කථා - 6

සෙනසුරාදා, ඉරිදා හා වෙනත් පාසල් නිවාඩු දිනවල අපේ ගෙවල් මංඩියට උදේම එන අමුත්තෙක් ඉන්නවා.

”වඬේ වඬේ, තෝසේ, තෝසේ” ඒ හඬ ගොරොසු නෑ. ළමා හඬක්. පා පැදියේ සීනු නාදයත් ඒ සමඟම ඇහෙනවා.

අවුරුදු 12 ක් වයසැති අශ්රෆ් තමයි මේ පුංචි වෙළෙන්දා. ඉතිං දවසක් වඬේ ගන්න ගමන් මම අශ්රෆ්ව කතාවට අල්ල ගත්තා. මම එයාගෙන් ගත්තේ අන්තිම වඩේ ටික.
අශ්රෆ්ගේ පවුලේ හතර දෙනයි. අම්මයි, නංගියි, මල්ලියි. එයයි. ”තාත්තා කෝ” කිව්වම අශ්රෆ්ගේ මූණ දුකින් පිරුණා.

තාත්තා මැරෙන කොට අශ්රෆ්ට අවුරුදු අටයි. පවුලේ වැඩිමලා අශ්රෆ්. නංගියි, මල්ලියි ඊටත් පොඩියි. එයාගේ තාත්තා කළෙත් අම්මා හදන කෑම බයිසිකලේ පෙට්ටියේ දමාගෙන කඩවල් වලට දාන එක නැත්නම් ගෙවල්වල ගිිහින් විකුණන එක.

එගොල්ලන්ගේ ගේ තිබුනේ රේල් පාර අයිනේ. හරිම දුප්පත්. පල්ලියෙන් පුංචි පුංචි උදව් ලැබුනාට ජීවත්වෙන්න තව කොච්චර දේවල් ඕනිද ?

පවුලේ බර කරට අරගෙන අම්මා සැහෙන දුක් විඳිනවා. අශ්රෆ්ට බලාගෙන ඉන්න බැරිම තැන මේ බරට උදව් වෙන්න එයා හුඟාක් හිතුවා.

ඒ හිතිමේ ප‍්‍රතිඵලයක් තමයි අශ්රෆ් තාත්තාගේ බයිසිකලෙන් නිවාඩු දවස්වලට වඬේ, තෝසේ විකුණන්න යන එක..

ජේසුගේ කුරුසිය ගෙනියන්න සීමන් සිරිනේරුස් උදව් වුනා වගේ පුංචි අශ්රෆ් එයාගේ පවුලේ බර ගෙනියන්න අම්මාට උදව් වෙනවා.

සීමන් නම් ජේසුගේ කුරුසිය ගෙනියන්න උදව් කළේ සෙබළුන්ගේ බල කිරීමට. ඒත් අශ්රෆ් නම් එයාගේ කැමැත්තෙන්මයි. ඒ උදව්ව කරන්නේ. එහෙම බැලූවට අශ්රෆ් හැබෑම පුංචි වීරයෙක්.

jesustodaysl 2 වන වසර 3 වන සතිය 2018 මාර්තු 25

Comments powered by CComment