පුංචි වීරයින් ගැන අැත්ත කථා - 8

අධ්‍යාපනය මුළු මතින්ම අහිමි වී සිටි ඉක්බාල් එහිිද තම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය හදාරනවා. වසර හතරක පාඨමාලාව වසර දෙකකින් නිමා කරන ඔහු එතැන් සිට ළමා වහල් ශ්‍රමිකයින් බේරාගැනීමේ වැඩ සටහනක් එම අායතනයේද උදව් අැති අරඹනවා. ළමා වහල් සේවයට විරුද්ධව පකිස්ථානයේ විවිධ වේදිකාවල කතා කරනවා.

1983 පාකිස්ථානයේ මුර්දික් හී උපත ලද ඉක්බාල් මසි ව හිතාගන්නවත් බැරි පුංචි වයසකදි අම්මයි තාත්තායි වහල් ශ්‍රමියෙකු ලෙස විකුණනවා. එ් කාපට් නිෂ්පාදන කරන වැඩ පලකට.

වහල් යුගය අවසාන වුනා කියලා අපි පොත්වල ඉගෙන ගත්තක් තවමත් වහල් ක්‍රමය ලෝකයේ පවතිනවා. විශේෂයෙන් ළමා ශ්‍රමිකයින්ව අාසියානු කලාපයේ වහල් ක්‍රමය ලෙස විකිනෙනවා. ඉක්බාල්ව විකුණන්නේ අැමරිකන් ඩොලර් හයකට හෙවත් පකිස්ථානු රුපියල් 600 කට.

ඉක්බාල්ට නිදහස් වෙන්න ඔිනි නම් එ් මුදල කම්හල් හිමියාට ගෙවන තුරු කාපට් වියන්නෙකු හැටියට වැඩ කළ යුතුයි. ඔහුට ලැබුනු වැටුප දවසකට ශත 3යි. දවසකට පැය 12-14 අතර දවස් හතේම වැඩ කරන්න ඔහුට සිදුවුණා. දවසටම ලැබුනේ විනාඩි 30 ක විවේකයක් පමණයි.

රටේ නීතිය අනුව වහල් සේවය තහනම් බව ඔහු දැන ගත්තේ අවුරුදු 10 දී. එ් වන විටත් අවුරුදු 6 ක් එ් සේවයේ ඔහු නිරත වී තිබුණා. එ් නීතිය අනුව තමන්ට ගැලවීමක් අැතැයි සිතා ඔහු කාපට් වැඩපලින් පැනලා ගියත් ඔහුව අල්ල ගත්තු පොලිසිය නැවත කම්හල් හිමියා වෙත ඔහුව භාර දෙනවා. නමුත් ජීවිතය මේ යැයි භාර ගන්න අකමැති වූ ඔහු දෙවැනි වර පැනලා යන්නේ ගිවිසුම් ගත වහල් සේවයෙන් නිදහස ලබාදීමේ අායතනය වෙත.

අධ්‍යාපනය මුළු මතින්ම අහිමි වී සිටි ඉක්බාල් එහිිද තම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය හදාරනවා. වසර හතරක පාඨමාලාව වසර දෙකකින් නිමා කරන ඔහු එතැන් සිට ළමා වහල් ශ්‍රමිකයින් බේරාගැනීමේ වැඩ සටහනක් එම අායතනයේද උදව් අැති අරඹනවා. ළමා වහල් සේවයට විරුද්ධව පකිස්ථානයේ විවිධ වේදිකාවල කතා කරනවා.

ඔහු ලෝක ළමා සංවිධාන වල අවධානයට ලක් වෙනවා. අැමරිකා එක්ත්ස ජනපදයේ ඔහුට දේශනයක් පවත්වන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ වන විට ළමා වහල් ශ්‍රමය සූරාකන කම්හල් හිමියන්ට ඔහු හිසරදයක් වෙනවා. ළමා ශ්‍රමිකයින් 3000 ක් පමණ බේරාගන්න ඔහුගේ ව්‍යාපාරයට හැකි වෙනවා. වැඩිහිටියන් ඔහු හා එක් වෙනවා.

1995 අප්‍රියෙල් 16 වෙනිදා යාළුවන් සමඟ බයිසිකල් වලින් ගෙදර යමින් සිටින ඉක්බාල්ගේ පිටුපසට වෙඩි පහරක් එල්ල වෙනවා. ඉන් ඔහු මරණයට පත්වෙනවා. එය ගොවියෙකු අතින් අත්වැරදිමකින් සිදුවූවක් ලෙස පිළිගැනෙන්නේ බොහෝ දෙනා එය ඝාතනයක් බව අවධාරණය කරද්දීමයි.

ඉක්බාල් මසි වීරයා වුණේ අැමරිකාවෙන් වහල් සේවය අහෝසි කරපු එ්බ්‍රහම් ලින්කන් ඔහු ඔහුගේ කථාවලදි නිතර කියු දෙයක් තමයි. "මම කැමැතියි එ්බ්‍රහම් ලින්කන් ගිය මඟ යන්න. ඔහුගේ ක්‍රමය පකිස්ථානය තුළ අැති කරන්න."

ලින්කන් වගේ වෙන්න නීතිය හදාරන්න බලාපොරොත්තු වූ මේ පුංචි වීරයාට හුඟාක් දෙනා භය වුණු නිසා ඔහුව මරා දැමීම බව තමයි පොදු පිළිගැනීම.

 

jesustodaysl 2 වන වසර 16 වන සතිය 2018 ජූනි 24

Comments powered by CComment