දරුවන් නොමඟ යාම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ දරුවන් නොසලකා හැරීමයි. මේ නොසලකා හැරීම දෙයාකාරය. පළමු ආකාරය වන්නේ දරුවන් නොසලකා හරින සමාජ ආර්ථීක ක්‍රමය විසින් දරුවන් නොසලකා හැරීමයි.

 

“අතපසුවීම් හා අත් වැරදිම් රාශියකට
අපි වැරදිකරුවෝ වෙමු
එහෙත්,
අප අතින් සිදු වී ඇති
බරපතලම අපරාධය නම්
දරුවන් ගැන නොසලකා හැරීමය
අපට අවැසි බොහෝ දේ
තව ටිකක් ප්‍රමාද වී ලැබෙන තුරු වූවද
අපට සිටිය හැක
එහෙත්,
දරුවන්ට එසේ කල නොහැකිය.
ඔවුන්ගේ ඇටකටු වැඩෙන්නේ මේ දැන්ය.
රුධිරය සෑදෙන්නේ මේ දැන්ය.
ඉඳුරන් වැඩෙන්නේද මේ අවස්ථාවේමය.
ඔවුනට ‘හෙට’ යන පිළිතුර දී
අපට නිහඬ වීමට නුපුළුවන.
ඔවුන්ගේ නම ‘අද’ ය.”

(නොබෙල් ත්‍යාගලාභී ගෙබ්රියලා මිස්ට්‍රල් )

දරුවන් නොසලකා හැරීම අපරාධයට දිය යුතු දඬුවම ගැන ජේසුස් වහන්සේ මෙසේ පවසා ඇත.

"මේ කුඩා අයගෙන් එකෙකුවත් නොමඟ යවන යම් කෙනෙක් ඇද්ද ඔහුගේ ගෙල වටා මහා ඇඹරුම් ගලක් එල්ලා මුහුදේ හෙළා දැමීම ඔහුට යහපති" (මාක් 9/42-43)

දරුවන් නොමඟ යාම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ දරුවන් නොසලකා හැරීමයි. මේ නොසලකා හැරීම දෙයාකාරය. පළමු ආකාරය වන්නේ දරුවන් නොසලකා හරින සමාජ ආර්ථීක ක්‍රමය විසින් දරුවන් නොසලකා හැරීමයි. දෙවනි ආකාරය තම වගකිම් නිසිපරිදි නොදන්නා මව්පියන් වැඩිහිටියන් විසින් පෞද්ගලිකව කරන නොසලකා හැරීමයි. මේ කවර කාරයෙන් වූවත් අප කරන්නේ අපරාධයකි.

jesustodaysl 2 වන වසර 22 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 05

Comments powered by CComment