අද දවසේ ළමා ජේසු අපට මූණගැහෙන්නේ මේ ළමා ශ්‍රමිකයින් තුළින්. බැරි බර උහුලන මේ ළමා ශ්‍රමික සොයුරු සොයුරියන්ගේ මුහුණ තුලින් ජේසුව දකින්න ඔබට මේ ගීතය උදව් වේවි.

ළමා ශ්‍රමය පිටු දකිමු කියන දේ වර්ෂ ගණනක ඉඳන් අපි අවටම ළමා ශ්‍රමය කුණු කොල්ලයට විකිණෙනවා අපි දකනිවා.

අපේ හුඟාක් ළමයි නව යව්වන යව්වනයින් තමන් කාපු පිඟානවත් නොසෝදන කොට. බීපු කෝප්පේවත් නොසෝදන කොට. සපත්තු මේස්වත් නොසෝදනකොට. ලොව පුරා මිලියන ගණනක් ළමා හා නව යොවුන් දරුවන් සොච්චම් වැටුපකට එහෙමත් නැත්නම් පාන් කෑල්ලට අපමණ ශ්‍රමයක් වගුරනවා.

නංගී මල්ලී, මේ ගැන මොහොතක් හිතන්න........

අද දවසේ ළමා ජේසු අපට මූණගැහෙන්නේ මේ ළමා ශ්‍රමිකයින් තුළින්. බැරි බර උහුලන මේ ළමා ශ්‍රමික සොයුරු සොයුරියන්ගේ මුහුණ තුලින් ජේසුව දකින්න ඔබට මේ ගීතය උදව් වේවි.

වැඩ කරලා ඉවර නොමැත දෙවියනේ
කුමටද මා දුප්පත් වී ඉපදුනේ
බැරි වුණාම කෝටු පාර වදිනවා
බඩු කැඩුනාම පඩියෙන් අඩු කරනවා.

එක් ළමා ශ්‍රමිකයෙකු නිදහස් කර ගනිමු.

එක් ළමා ශ්‍රමිකයෙකු නිදහස් කර ඔහුට / ඇයට අධ්‍යාපනය ලබා දීමට මසකට රු 5000/ ක ශිෂ්‍යත්වයකින් උදව්ක කළ හැකිය. මේ සඳහා කැමැති දයාවන්තයින්ට ආරාධනා.....

 

jesustodaysl 2 වන වසර 23 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 12

Comments powered by CComment