පුංචි රාජිනි ජිවත් වෙන්නේ වේරවිල් ගම්මානයේ. ඇගේ අප්පා (තාත්තා) යුද්ධයට මැදිවී මිය ගිහින්. ඈ ජිවත් වන්නේ අම්මා සමඟ. රාජිනි හතර වසරේ. එයාගේ නංගි තවමත් පාසල් නොයන අවුරුදු තුනක ළදැරියකි. 

පුංචි වීරයන් ගැන ඇත්ත කතා -1

"ඔන්න එකමත් එක රටක ළමයෙක් හිටියා.” නෑ එහෙම පටන් ගන්නේ නැතුව ඇත්තටම ඇත්ත කතා පෙළක් තමයි පුංචි වීරයින්ගේ ඇත්ත කතා වලින් පුංචි ඕගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ." 

ඒ කතා කියවලා ඕගොල්ලෝ දන්න ඇත්තම ඇත්ත කතා අපටත් ලියා එවන්න.

පුංචි රාජිනි ජිවත් වෙන්නේ වේරවිල් ගම්මානයේ. ඇගේ අප්පා (තාත්තා) යුද්ධයට මැදිවී මිය ගිහින්. ඈ ජිවත් වන්නේ අම්මා සමඟ. රාජිනි හතර වසරේ. එයාගේ නංගි තවමත් පාසල් නොයන අවුරුදු තුනක ළදැරියකි. 

රාජිනිලා ජිවත් වන්නේ අම්මා කුළි වැඩ කර උපයන මුදලිනි. උදයට තොසයක් රොටියක් , දවල්ටබතක් ඉදෙන්නට නම් රාජිනිගේ අම්මා කුළි වැඩ සොයා යා යුතුය. සමහර විට එය සැතපුම් තුන හතරක ගමන්. අම්මා කුළියක් සොයාගෙන ගිය විට රාජිනි පාසල් ගියොත් නංගිව බලාගන්නට කවුරුත් නෑ. ඒ නිසා රාජිනි පාසල් නොගිහින් ගෙදර නවතින්න ඕනා. නැත්නම් අම්මා කුළි රස්සාවට නොගිහින් ගෙදර නවතින්න ඕනා.

අම්මාට රස්සාවට නොගිහින් ඉන්නට කොහොමටත් බෑ. එවිට ඔවුන්ට බඩගින්නේ සිටිමට සිදු වෙනවා. අම්මා දවසක් දෙකක් ගෙදර නවතින අතර රාජිනි දවසක් දෙකක් පාසල් නොගිහින් ගෙදර නවතිනවා.

පුංචි රාජිනිට ඉස්කොලේ යන්නම ඕනා. එයා ඉගෙන ගන්න හුඟක් ආස ළමයෙක්. "මට ඉස්කොලේ නොගිහින් ගෙදර ඉන්න බෑ අම්මේ" කියලා කියන්නත් රාජිනිට බෑ.

ඉතිං දවසක් පුංචි රාජිනි එයාගේ පන්ති භාර ගුරුතුමී ළඟට ගියා. "ටීචර් මම නංගිව එක්කරගෙන ඉස්කෝලේ එන්නද? එතකොට මට හැමදාම ඉස්කොලේ එන්න පුළුවන්." ටීචර් රාජිනිගේ ඉල්ලීමට ඉඩ දුන්නා. ඇන් රුවිනි හැමදාම ඉස්කොලේ එනවා. ඒ නංගිවත් එකතු කරගෙන.

අපි රාජිනිලාගේ පන්ති කාමරයට යද්දි ඇය බිම ඉදගෙන අකුරු ලියනවා. නංගි රාජිනිගේ පුංචි පුටුවේ වාඩි වෙලා. බිම ඉදගෙන අකුරු ලියන රාජිනි සතුටින් සිනා වෙනවා. ටිකකින් නංගි මොනාදෝ රහසින් කියනවා. රාජිනි නංගිවත් එක්කගෙන පන්තියෙන් යනවා. ඒ නංගිට චූ බර හැදිලා. "මොන වදයක් ද නංගි" රාජිනි එහෙම කියන්නේ නෑ. නංගිවත් වඩා ගෙන වැසිකිලිය දෙසට යනවා. "අක්කේ වතුර ඕනා" රාජිනි ලියන එක පැත්තක දමා නංගිට වතුර පොවනවා.

පාසල් ඇරිලා කිලෝ මීටර් දෙකක්ම රාජිනි නංගිවත් එක්ක ගෙන ගෙදර යනවා අපි දුටුවෙමු. සමහර තැන්වල දී නංගිවත් වඩා ගෙන. ඒත් රාජිනි සතුටින් "මට දැන් හැමදාම ඉස්කොලේ යන්න පුළුවන්." රාජිනි අප සමඟ මුව පුරා සිනා වන්නිය.

Jesustodaysl වන වසර 29 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 23

 

Comments powered by CComment