ලේන් පැටියවත් අපිට වගේම රස්නේ ඇති. අනේ අපිට නම් විදුලි පංකාවක් වත් තියෙනවා. ඌට එහෙමත් නෑනේ කියලා දෙව්මිණිට හිතුනා. ගහ කොළත් හැල හොල්මනත් නෑ. සිහිල් සුළඟක්වත් නෑ.

"ඉස්සර නම් මෙහෙම රස්නයක් තිබුනේ නෑ. අනේ මන්දා දැන් රෑටවත් ගෙයක් ඇතුලේ නිදා ගන්න බෑ."

ආච්චි අම්මා එහෙම කියන කොට දෙව්මිණිට ඒක ටිකක් තේරුම් ගන්න බැරි වුනා. දෙව්මිණි අහලා තිබුනා මේ දිනවල ඉර මුදුන් වෙන්නේ ලංකාව කෙලින් එකයි මේ තරම් උණුසුම් කියලායි.

දෙව්මිණි ආච්චිගෙන් ඒ ගැන ඇහැව්වා.

"ඉස්සර ඉඳන් හැම අවුරුද්දේම මේ කාලයට ඉර මුදුන් වුනා. දැන් විතරක් නොවෙයි දුවේ. ඒත් ඉස්සර ගහකොළ තිබුණා. පරිසරය විනාශ වෙලා තිබුණේ නෑ මේ වගේ. ඒ නිසා මේ වගේ නම් රස්නයක් දැනුන් නෑ."

"දැන් බලන්කො දුවේ බොන්න වතුරත් නෑ. ඉස්සරට වඩා උෂ්ණත්වය ඉහල ගිහිල්ලා’ ‘ඉස්සරට වඩා මුළු ලෝකේම උෂ්ණත්වය ඉහල යාමට තමයි දුවේ කියන්නේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහල යනවා කියලා"

ආච්චි එහෙම කිව්වම තමයි දෙව්මිණිට තේරුනේ පත්තරවල රූපවාහිනියේ නිතර කියන දේශගුණ විපර්යාස වල එකක් තමයි මේ උෂ්ණත්වය ඉහල යාම කියලා.

පුංචි දෙව්මිණි ඔන්න ඒ ගැන හිතන්න ගත්තා. ආච්චි ගියා කුස්සියේ වැඩ කරන්න. එතකොටම වගේ හැමදාමත් දෙව්මිණිලාගේ අඹ ගහේ දිගේ එන ලේන් පැටියා ටිං ටිං ගානවා.

ලේන් පැටියවත් අපිට වගේම රස්නේ ඇති. අනේ අපිට නම් විදුලි පංකාවක් වත් තියෙනවා. ඌට එහෙමත් නෑනේ කියලා දෙව්මිණිට හිතුනා. ගහ කොළත් හැල හොල්මනත් නෑ. සිහිල් සුළඟක්වත් නෑ. ලේන් පැටියට අඹ අත්තේ සවි කරලා තිබෙන ලෑල්ලේ කන්න දේකුත් බොන්න වතුරත් තියෙන්නේ දෙව්මිණි.

දෙව්මිණි ඉතිං මෙන්න ලේන් පැටියා එක්ක කතා කරන්න ගත්තා. මේ තමයි දෙව්මිනි ලේන් පැටියට කිව්ව දේවල්.

උණුහුමයි හරි උණුහුමයි
දරාගන්න බැරි උණුහුමයි
වැවේ වතුරත් හිඳිලා
ලිඳේ පතුලත් මතුවෙලා
ලේන් පැටියෝ ඔයා මමත් වත්
කිසිත් වරදක් කලේ නෑ
ඒ වුණත් අපි කාටවත්
ඉන්න බෑ හරි උණුහුමයි

අඹ ගහේ පොඩි අත්ත උඩ
දිය බඳුන මම තියනවා
ලේන් පැටියෝ එන්න ඇවිදින්
වතුර ඩිංගක් නාන්න
බටිත්තාටත් කියන්න //

ඔයාගේ පොඩි කූඩුවේ
විදුලි පංකා නෑ නොවෑ
එන්න ඇවිදින් අපේ සාලෙට
සුළං ඩිංගක් විඳින්න
බටිත්තාටත් කියන්න //

Jesustodaysl වන වසර 29 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 30

 

Comments powered by CComment