ඉර්ෂි තාත්තා හිිටිය කාලේ එයා ස්කූල් වෑන් එකේ ඉස්කෝලේ ගියා. එ්ත් පස්වෙනි පංතියේදි එයාගේ තාත්තා එගොල්ලන්ව දාලා ගියා. දැන් තාත්තා නෑ. ගෙදර ප්‍රශ්න ගොඩායි. ඉතිං ඉර්ෂිම තමයි අම්මට කිව්වේ මම බස් එකේ යන්නම් කියලා. එයා බස් එකේ යන නිසා අම්මට රු 2000 ක්ම ඉතුරු වෙනවා.

ඉර්ෂි තාම හත්වැනි පංතියේ. එයාගේ ඉස්කෝලේ හුගාක් ළමයි අාවේ ස්කූල් වෑන්වල. එ් වුනාට ඉර්ෂි අාවේ පාරේ බස් එකේ. කිලෝමීටර් හතක් එන්න ඉර්ෂිට අම්මා සීසන් එකක් අරන් දුන්නා.

ඉර්ෂිලාගේ පාරේ බස් එක එන්නේ උදේ 6.15 ට. ඉතිං ඉර්ෂි පාන්දර නැගිටලා බස් එකට එනවා. බස් පාරට කිලෝමීටර් භාගයක් පයින් එනවා.

"අැයි ඔයා වේලාසන ඉස්කෝලේ එන්නේ ?"

" පැය කාලෙන් එන දුරක්නේ තියෙන්නේ ?"

සමහර යාළුවෝ එහෙම අහනවා. ඉර්ෂි කියන්නේ අපේ පාරේ බස් එක උදේම තියෙන නිසා කියලා. වෑන් වල එන්න සල්ලි තිබුණ නම් ඉර්ෂිටත් හතට විතර ගෙදරින් අාවත් අැති.

ඉර්ෂි තාත්තා හිිටිය කාලේ එයා ස්කූල් වෑන් එකේ ඉස්කෝලේ ගියා. එ්ත් පස්වෙනි පංතියේදි එයාගේ තාත්තා එගොල්ලන්ව දාලා ගියා. දැන් තාත්තා නෑ. ගෙදර ප්‍රශ්න ගොඩායි. ඉතිං ඉර්ෂිම තමයි අම්මට කිව්වේ මම බස් එකේ යන්නම් කියලා. එයා බස් එකේ යන නිසා අම්මට රු 2000 ක්ම ඉතුරු වෙනවා.

එ් තොරතුරු කිව්වේ ඉර්ෂි ගැන වෙන කතාවක් කියන්න. එයාට දවසක් බස් එකේ තිබිලා පර්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. එ්කේ රු 24000 ක්ම තිබෙනවා. අැත්තටම ඉර්ෂි එදාට ඉස්සරින්දා රෑ බඩගින්නේ හිටියේ. උදේටත් කෑමක් නැතිව තමයි ඉස්කෝලේ ගියේ. එ්ත් එයා මේ පර්ස් එක බස් එකේ රියදුරු මහත්තයාට බාර දෙනවා. රියදුරු මහත්තයා එ්කේ තිබුනු දුරකථන අංකයට කතා කරලා පර්ස් එක බාර දෙනවා. එ් පර්ස් එක, හරිම හදිස්සියෙන් අම්මාව බලන්න ඉස්පිරිතාලේ යන්න පිටත් වෙච්ච මහත්තයෙක්ගේ. එ්කේ තිබිලා තියෙන්නේ අම්මාට විශේෂ බෙහෙතක් ගන්න ණයට ඉල්ලා ගත්තු සල්ලි.

Jesustodaysl 2 වන වසර 36 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 18 

Comments powered by CComment