මේ නිසාම අම්මා, අක්කා, අයියා, තාත්තා එක්ක සුහදව වචනයක් කතා කරනවා සොනාලි දැකලම නෑ. ජේසු පුංචි අය කියන ඔරසන් අහනවා. ඒ නිසා හැමදාම යාච්ඥා කරන්න කියලා දහම් පාසලේ ගුරුතුමි කියනකොට සොනාලි හිටියේ තුන්වෙනි පංතියේ.

හැමදාම මත්පැන් බීලා ගෙදර එන තාත්තා නිසා ගෙදර අය නින්දට යන්නේ රණ්ඩුවක් එක්ක. සොනාලිට මතක ඇති කාලය පුරාම එහෙමයි සිද්ධ වුනේ.

මේ නිසාම අම්මා, අක්කා, අයියා, තාත්තා එක්ක සුහදව වචනයක් කතා කරනවා සොනාලි දැකලම නෑ. ජේසු පුංචි අය කියන ඔරසන් අහනවා. ඒ නිසා හැමදාම යාච්ඥා කරන්න කියලා දහම් පාසලේ ගුරුතුමි කියනකොට සොනාලි හිටියේ තුන්වෙනි පංතියේ.

හතරවෙනි පන්තියට එන කොටත් ගෙදර වෙනසක් වුනේ නෑ. හැබැයි පුංචි සොනාලි විතරක් වෙනස් වුනා. හැමදාම උදේට තාත්තාට තේ එක ගිහින් දුන්නේ සොනාලි. තේ එක බිව්වම කෝප්පේ හෝදලා තිබ්බෙත් සොනාලි. අයියයි අක්කයි ඉස්කෝලේ යන කොට තාත්තාට වැන්දේ නෑ. හැබැයි සොනාලි හැමදාම වැන්දා.

ජේසු ලබන්න පංති පටන් ගත්තට පස්සේ සොනාලි හැමදාම හිතුවේ තාත්තාව බීමත්කමින් මුදවා ගන්න. ජේසුව ලබන්න සූදානම් වන ළමුන්ට වැඩසටහනක් තිබුණි. ඒ අතරෙත් සොනාලි වැඩසටහන මෙහෙයපු ගුරුතුමාගේන් ඇහුවා බීමත්කම නැති කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔව් බීමත්කමත් එක්තරා රෝගයක්. ඒකටත් බෙහෙත් තියෙනවා. හැබැයි ලෙඩා කැමැති වෙන්න ඕනි කියලා ගුරුතුමා කිව්වා.

පුංචි සොනාලි ඒක හිතේ තදික් නිදන් කරගත්තා. තාත්තාට ටිකක් හරි ලෙංගුතු වු සොනාලිට තාත්තාත් ආදරේ කළා. ජේසු ලබන දවස ලං වුනා ලබන පංතියේ ළමයින්ගේ අම්මලා තාත්තාලාටත් වැඩ සටහනක් තිබුණා. ඉතිං සොනාලි තාත්තාගෙන් ඉල්ලුව ඒකට එන්න කියලා.

අර ගුරුතුමාට තාත්තව මූණ ගස්වන්න සොනාලි ක්‍රියා කළා ජේසු ලබනවට මට තාත්තා දෙන තෑග්ග තාත්තා මත්පැන් නොබි ඉන්න එක තමයි කියලයි. සොනාලි ආදරෙන් තාත්තාට කිව්වේ. පුංචි සොනිලිගේ ආදරේ නිසාම තාත්තා ඒ තෑග්ග සොනාලිට දුන්නා.

Jesustodaysl 2 වන වසර 38 වන සතිය 2018 දෙසැම්බර් 02

 

Comments powered by CComment