ඒ නිසයි අපි කියන්නේ ජේසු තමයි පුංචි අපේ හොඳම යාළුවා කියලා

 

ජේසු හා පුංචි ළමයි

 

ඔන්න එක දවසක් ජේසු 

මිනිසුන්ට දේශනා කරමින් සිටියා

2019.04.12.05

 

ලෙඩ දුක් හැදුනු අය
හුඟ දෙනෙක්ව මිනිස්සු
ජේසු ළඟට
එක්ක ආවා

 

ජේසු
හරිම ආදරෙන්
ඒ අයව
සුව පත් කළා

2019.04.12.06

 දැන් නම් ජේසුට හුඟාක් මහන්සියි 

ජේසු ටිකක් විවේක ගන්න හැදුවා

2019.04.12.07

 ඒ අතර අම්මලා තාත්තලා 

ජේසු ළඟට
එගොල්ලන්ගේ
පුංචි දරුවන්ව
එක්ක
එන්න හැදුවා

2019.04.12.08

ජේසුගේ ගෝලයෝ ඒක දැකලා මෙහෙම කිව්වා

 

එපා එපා
ජේසු තුමාට හරි මහන්සියි
ඕගොල්ලන්ගේ ළමයින්ව පස්සේ දවසක
එක්ක එන්න

 

ගෝලයෝ එහෙම කියලා පුංචි
ළමයින්ව හරවලා යවනවා
ජේසු දැක්කා

 

පුංචි ළමයින්ට මා ළඟට එන්න
ඉඩ දෙන්න එගොල්ලන්ව හරවලා
යවන්න එපා ජේසු කිව්වා

 

දවස පුරාම මහන්සි වෙලා හිටියත්
ජේසු පුංචි ළමයින්ව ළඟට අරන්
හුරතල් කරමින් කථා බහ කළා

 

පුංචි ළමයින්ගේ ඔළුවට අත තියලා ආශිර්වාද කළා

2019.04.12.09

ජේසු තමන්ට 

හොඳ යාළුවෙක්
වගේ නිසා
පුංචි ළමයි
ජේසුට තව තවත්
ආදරය කළා

 

ඉතිං ආදර දුවේ පුතේ
ජේසු පුංචි ළමයින්ට හුඟාක් ආදරේ කළා

2019.04.12.10

 

ඒ නිසයි
අපි කියන්නේ
ජේසු තමයි
පුංචි අපේ
හොඳම යාළුවා
කියලා

 

අම්මා වගේ හරි ආදරේ
මගේ හොඳ ජේසු
ගුරුතුමි වගේ මට ආදරේ
මගේ හොඳ ජේසු
අපි වෙනුවෙන් කුරුස ගසේ
දිවි පිදු ජේසු
ඔබ වාගේ හොඳ මිතුරෙක්
වෙන්නම් ජේසු//

2019.04.12.11

 

පුංචි පුංචි දුක කියන්න
පුංචි පුංචි දේ යදින්න
ඔබේ ළඟට මම එන්නම්
මගේ හොඳ ජේසු
හොඳ යාළුවා ඔබහ තමයි
මගේ හොඳ ජේසු

 

අක්කා නංගි වගේ ඉන්න
පුංචි පුංචි උදව් දෙන්න
පුංචි අපිට දිරිය දෙන්න
මගේ හොඳ ජේසු
ඔබ වගේ හොඳ මිතුරෙක්
වෙන්නම් ජේසු

Jesustodaysl 3 වන වසර 7 වන සතිය 2019 අප්‍රේල් 14 ඉරිදා 

 

Comments powered by CComment