කන්ද බැහැලා පාසල් යන එක වගේ නොවෙයි කන්ද නැඟගෙන ආපසු එන එක. ටිකක් දුර යද්දී මල්ලි අඬනවා. ප්‍රදීපන් ටික දුරක් මල්ලිව වඩාගෙන යනවා. ආයෙත් බිම තිබෙනවා. හුඟාක් දවස්වලට තේ කහට විතරයි. පොල් නැති පාන්පිටි රොටියක් පාසලට හැරෙන තැන තිබෙන පුංචි කඩෙන් ප්‍රදිපන් හා මල්ලි කනකොට උදේ 8 විතර වෙනවා. ප්‍රදිපන්ලාගේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නේ උදේ අටට.

ප්‍රදීපන් ඉස්කෝලේ එන්නේ කිලෝමීටර් 9 ක් පයින් ඇවිද ගෙන. ප්‍රදිපන්ගේ නිවස තියෙන්නේ වත්තේ ලැයිමේ. ඉස්කෝලේට එන්න කන්ද බහින්න ඕනි. උදේ පාන්දර කන්ද මීදුමෙන් වැහිලා. පින්න වැටෙනවා. සීතල ඇවිත් නිදා ගන්න කියද්දී ප්‍රදීපන් නැගිටිනවා.

ප්‍රදීපන්ට මල්ලියි නංගියි ඉන්නවා. තාත්තා මැරිලා අවුරුදු දෙකක් වෙනවා. කසිප්පු බීලයි තාත්තා මැරුනේ එදා ඉඳලා ප්‍රදීපන් තමයි ගෙදර පිරිමියා. ලැයිම් කාමරේ වහලේ ටකරන් ගිය සතියේ මහා හුළඟට ගැලවී ගියාම මුළු ගේ කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම තෙමුනා. ප්‍රදීපන් මුලින්ම කළේ පොත් ටික එහා ගෙදරින් තියෙන එක.

ප්‍රදීපන්ලාගේ ලැයිම් කාමර තිබුණ කඳු බෑවුමේ. හුළඟ ඇවිත් කන්දේ හැපිලා ආයෙත් ආපසු එනවා. වහලට ලොකු කළු ගල් තියලයි ප්‍රදිපන්ලා වහලේ ටකරන් ටික හුළඟට පාවෙන්න නොදී රැක ගන්න‍ේ.

ප්‍රදීපන්ගේ අම්මා දළු නෙලනවා. ප්‍රදීපන් මල්ලිව එක්ක ගෙන පාසල් යන්නේ හරියට තාත්තා වගේ. මල්ලි තාම 2 වසරේ. ප්‍රදීපන් අට වසරේ

කන්ද බැහැලා පාසල් යන එක වගේ නොවෙයි කන්ද නැඟගෙන ආපසු එන එක. ටිකක් දුර යද්දී මල්ලි අඬනවා. ප්‍රදීපන් ටික දුරක් මල්ලිව වඩාගෙන යනවා. ආයෙත් බිම තිබෙනවා.

හුඟාක් දවස්වලට තේ කහට විතරයි. පොල් නැති පාන්පිටි රොටියක් පාසලට හැරෙන තැන තිබෙන පුංචි කඩෙන් ප්‍රදිපන් හා මල්ලි කනකොට උදේ 8 විතර වෙනවා. ප්‍රදිපන්ලාගේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නේ උදේ අටට.

අම්මට දළු කැඩුවාම ලැබෙන වැටුප දවසට රු 600 ක් විතර. තාත්තාගේ මල ගෙදරට ගත්තු ණය තාම ගෙවලා ඉවර නෑ කියලා අම්මා කියනවා ප්‍රදීපන් අහලා තියෙනවා.

“මගේ කොල්ලා බෑ කියන්නේ නැතිව ඉස්කෝළේ යනවා. මට තියෙන සැනසීම ඒකයි " කියලා අම්මා සරස්වති නැන්දට කියනවත් ප්‍රදීපන් අහගෙන.

ප්‍රදීපන් ගෙදර එද්දී හවස හතර විතර වෙනවා. ඒ වෙලාවට තමයි දවසේ එකම බත්වේල. කවදාවත් ප්‍රදීපන් කෑම ගැන අඩපාලි කියන්නේ නෑ.

ඉතිං ප්‍රදීපන් පුංචි වීරයෙක් නොවෙයිද ?

Jesustoday.lk 3 වන වසර 17 වන සතිය 2019 ජූනි 23 ඉරිදා

Comments powered by CComment