සත්ප්‍රසාද ලැබිල්ලට විශේෂ දේව දූත වර්ගයේ ඇඳුමක් යෝජනා වන්නේ ඒ අතර තුරය. පිටරට සිට මෑතකදි පැමිණි පියතුමා සමඟ දහම් ගුරුවරු ද එක පෙළට ඒ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරිමට පෙළ ගැසී සිටිති. ඇඳුමට හා අනිකුත් දේවලට රුපියල් හාරදහස් දෙසියකි. හදිසියේ අසනිප වූ ආච්චි අම්මා රෝහල් ගත කෙරුනෙන් දෙව්මින්ට රුපියල් හාරදහස් දෙසියක් ඉල්ලන්නට කෙනෙක් නැත. රෑ බෝවී ගෙදර එන තාත්තාට එය කිව නොහැකිය.

නගර බද මීසමක පැල්පත් වාසි පවුලක තෙවෙනි දරුවා දෙව්මින් ය. මව පවුල හැරදා ගියෙත් දරු තිදෙනා හදා වඩා ගත්තේ ආච්චි අම්මාය.

පල්ලිය ළඟ පුංචි ඉස්කෝලේට එන්නේ ළමුන් සීයයටත් අඩු ගණනකි. දෙව්මින් ඉන් එක් ළමයෙකි.

පැල්පත් නිවාස පේළියේ කතෝලික පවුල් තුන හතරින් නිතිපතා පල්ලි එන එකම ගැහැණිය දෙව්මින්ගේ ආච්චි අම්මාය. ඇය දෙව්මින්වද පල්ලි එක්ක ගෙන එයි. දහම් පාසලට ද කැන්දාගෙන යයි.

හතරවෙනි පංතියේ දෙව්මින් දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලැබීමේ පංතියට කැන්දාගෙන එන්නේද ආච්චි අම්මාය. දෙව්මින් ද ආච්චි අම්මාගේම මුණුපුරුය. සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලැබීමට ආශාවෙන් ආච්චි සමඟ ඔරසන් ද කියන්නේය.

සත්ප්‍රසාද ලැබිල්ලට විශේෂ දේව දූත වර්ගයේ ඇඳුමක් යෝජනා වන්නේ ඒ අතර තුරය. පිටරට සිට මෑතකදි පැමිණි පියතුමා සමඟ දහම් ගුරුවරු ද එක පෙළට ඒ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරිමට පෙළ ගැසී සිටිති. ඇඳුමට හා අනිකුත් දේවලට රුපියල් හාරදහස් දෙසියකි.

හදිසියේ අසනිප වූ ආච්චි අම්මා රෝහල් ගත කෙරුනෙන් දෙව්මින්ට රුපියල් හාරදහස් දෙසියක් ඉල්ලන්නට කෙනෙක් නැත. රෑ බෝවී ගෙදර එන තාත්තාට එය කිව නොහැකිය.

සත්ප්‍රසාද පන්තියට හැමදාම නොඑන අයට සත්ප්‍රසාද වහන්සේ නොදීමටද සංවිධායකයෝ තීරණය කර ඇත. දෙව්මින් ආච්චි අසනීප වු පසු පංතියට නොගියේය. මුදල් ගෙනවාදැයි අසන ප්‍රශ්නයට ඔහුට පිළිතුරක් නැත. දැන් කෑම වේල් දෙක එක වේලක් වී ඇත.

ගුරුවරු කිසිවෙක් දෙව්මින් සොයා ආවේ නැත. දෙම්වින්ගේ හා ආච්චි අම්මාගේ සත්ප්‍රසාද සිහිනය කඳුලක් වූයේ එසේය. මීසමේ සත්ප්‍රසාද ලබන ළමුන් 220 ක් අතර දෙව්මින් යනු බැටළුවකු නොව බැටළු භාගයක්වත් නොවේ. මන්ද 100 දෙනාගෙන් නොව 220 දෙනාගෙන් එක් අයෙකු නිසාය.

Jesustoday.lk 3 වන වසර 30 වන සතිය 2019  සැප්තැම්බර් 22 ඉරිදා

Comments powered by CComment