එක් ගුරු මවක් තිසරගේ කතාව අහලා සපත්තු ජෝඩුවක් අරන් දුන්නා. මට අම්මට කියන්න බෑ ටීචර. අම්මා අපිට කන්න දෙන්නෙත් බොහොම අමාරුවෙන්. ටීචර් මට සපත්තු දෙන ගෙනත් දුන්න නිසා මම දානවා. ටීචර් මට සල්ලි දුන්නා නම් මම ඒක අම්මට දෙනවා. චූටි මල්ලිට පිටි පැකට් එකක් ගන්න.

ඒ පවුලේ හිටියේ අම්මයි, තාත්තායි, දුවයි, පුතයි. පුතා අටේ පංතියේ දුව පහේ පංතියේ. අම්මා රෝගාතුරුව ඇඳේ සිටින්නේ. ඇයට යන්න එන්න බෑ. තාත්තා කරන්නේ පුංචි පුංචි කුලී වැඩ. පවුලේ අගහිඟකම් ගොඩායි.

ඔය අතර දවසත් තාත්තා පුතාට කියනවා කඬේ ගිහින් බඩු අරගෙන එන්න කියලා. ඒ එක්කම නංගිගේ කැඩුනු සපත්තු ජෝඩුව හදාගෙන එන්න කියලා.

අයියා සපත්තු ජෝඩුව හදාගෙන එන ගමන් කඬේට ගිහින් බඩු ගන්නවා. සපත්තු ජෝඩුව තිබෙන බෑග් එක පැත්තකින් තියලා. ඒ අතර නගර සභාවේ කුණු ගෙනියන වාහනය අර සපත්තු බෑග් එක අරගෙන යනවා.

ඊට පස්සේ මාස දෙක තුනක් පුරා අයියයි මල්ලියි එකම සපත්තු ජෝඩුව දාගෙන ඉස්කෝලේ යනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ උදේට නංගිට ඉස්කෝලේ තිබෙන අතර අයියට ඉස්කොලේ තියෙන්නේ හවස නිසා.

හැබැයි එක ඉස්කෝලේ නෙවෙයි. අයියා ඉස්කොලේ ඇරෙන බලා ඉන්නවා. නංගිගේ සපත්තු දෙක දාගෙන කිලෝමීටරයක් විතර දුවනවා. නංගීත් අයියට සපත්තු දෙක දෙන්න මඟට දුවගෙන එනවා.

මේ කතාව තිබෙන්නේ ඉරාන සිනමාකරු මජිඞ් මජිඞ් ගේ Children of Heaven චිත්‍රපටියේ. මේ චිත්‍රපටියේ කතාව වගේම කතා ලංකාවෙත් තිබෙනවා. පාසල්වලට සපත්තු දාගෙන එන්න කිව්වට මුදල් නැති කමට සෙරෙප්පු දාගෙන එන ළමයි ගමේ ඉස්කෝලේ ඉන්නවා.

තිසර කියන්නේ කහටගස් දිගිලියේ හතේ පංතියේ ළමයෙක්. අම්මලා ලග සල්ලි නැති බව දන්න තිසර මාස දෙක තුනක්ම ඉස්කෝෙල් ගියේ සෙරෙප්පු දාගෙන. සපත්තු දාගෙන නොහේමට දඩුවමක් වශයෙන් සෙරෙප්පු දෙකක් නැතිව මුළු පාසල් කාලයේම හිස් දෙපතුලේම ඉන්න ඔහුට සිදු වුණා. ඔහු ඒ දඩුවම විද දරා ගත්තා.

එක් ගුරු මවක් තිසරගේ කතාව අහලා සපත්තු ජෝඩුවක් අරන් දුන්නා. මට අම්මට කියන්න බෑ ටීචර. අම්මා අපිට කන්න දෙන්නෙත් බොහොම අමාරුවෙන්. ටීචර් මට සපත්තු දෙන ගෙනත් දුන්න නිසා මම දානවා. ටීචර් මට සල්ලි දුන්නා නම් මම ඒක අම්මට දෙනවා. චූටි මල්ලිට පිටි පැකට් එකක් ගන්න.

Jesustoday.lk 3 වන වසර 34 වන සතිය 2019  ඔක්ත‍ෝම්බර් 20 ඉරිදා

Comments powered by CComment