වයස්ගතවූවන් බලා තියා ගැනීමේ දූත සේවව එවන් අය පවුල්තුල රැක බලා ගත හැකි ප්‍රේමනීය සමාජ ක්‍රමයක් ගොඩනැගීම සඳහා ක්‍රියා කිරීමේ විමුක්ති මෙහෙවර හා සම්බන්ධ නොවි පවතින ක්‍රමය රැක ගැනිමේ ක්‍රියාවක් පමණක් වන්නේ නම් එය සැබැ ක්‍රිස්තියානි දූත සේවාවක් වන්නේ නෑ.

සැලසුමක් නැති ප්‍රමුඛතාවයක් නැති වුවමනාවෙන්ම අධ්‍යාපනය පද්ධතිය බිඳ වැටීමට ඉඩ දී ඇති ආණ්ඩුවේ පිළිවෙතට විරෝධය පාමු හැකි හැම මව්පියෙක්ම උපරිමයෙන් නිවැරදි ලෙස දරුවන්ට උපකාර කරමු ප්‍රජාවක් ලෙස සාධන මට්ටම අඩු දරුවන් උදෙසා යමක් කරමු.

ආබාධිත අය පවුලට ලැබෙන තිළිණයකි. ප්‍රේමය තුළ, අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් සහාය වීම හා ඒකත්වය තුළ වර්ධනය විය හැකි අවස්ථාවකි. විශ්වාසයේ ආලෝකය තුළ පවුල, විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ගේ පැවැත්ම භාර ගන්නේ නම්, මිනිස් ජීවිතයට ආවේණික නියම අවශ්‍යතා වගකීම් හා ඉඩ ප්‍රස්ථා ද සමඟ හැම මිනිස් ජීවිතයකම ගුණාත්මක බව හා වටිනාකම හඳුනා ගෙන එය සහතික කිරිමට ඔවුනට හැකිවනු ඇත.

පවුල තුළ මව රට හැර යාම, පවුල හැරගොස් වෙනත් පවුල් දිවියක් ගත කිරීම, නිසා ඇතිවන ගැටුම් දුරස්තරවීම් හේතු කොටගෙන පවුලේ දියණියන් හා ඇතැම් විට පුතුන් ද පියා අතින් ලිංගික දූෂණයට ලක් වීම අද ලොව පුරා සිදු වේ. එවැනි සිදුවීම් අප රට තුළද අති දුලභ නොවේ. කාලයක් ඒවා ගැන සාකච්ඡා කළ ද අද එසේ නොවන්නේ ඒ තත්වය පහව ගොස් ඇති නිසා නොවේ.

අන්ත දිළිඳුබව මෙන්ම පවුල් ඇද වැටෙන්නා වු වෙනත් අවස්ථා විටක වෛශ්‍යා වෘත්තීය සඳහා තම දරුවන් විකුණා දැමීමට නැතහොත් අවයව හොරෙන් ජාවාරම් කිරීමේ යෙදීමට පවුල් යොමු කළ හැකිය.