පවුල තුළ මව රට හැර යාම, පවුල හැරගොස් වෙනත් පවුල් දිවියක් ගත කිරීම, නිසා ඇතිවන ගැටුම් දුරස්තරවීම් හේතු කොටගෙන පවුලේ දියණියන් හා ඇතැම් විට පුතුන් ද පියා අතින් ලිංගික දූෂණයට ලක් වීම අද ලොව පුරා සිදු වේ. එවැනි සිදුවීම් අප රට තුළද අති දුලභ නොවේ. කාලයක් ඒවා ගැන සාකච්ඡා කළ ද අද එසේ නොවන්නේ ඒ තත්වය පහව ගොස් ඇති නිසා නොවේ.

පවුල තුළ ලිංගික දූෂණය

පවුල තුළ සිදුවන ලිංගික දූෂණ්‍ය ගැන පාප් තුමා අදහස් දක්වන්නේ අවංක ප්‍රවේශයකිනි.

දරුවන් ලිංගික දූෂණයට ගොදුරුවීම ඔවුන් වඩාත් සුරක්ෂිත විය යුතු ස්ථානවලට සිදුවීම. විශේෂයෙන් පවුල් තුළ, සත්‍ය තුළ පාසල් තුළ ආගමික ස්ථාන තුළ හා කිතුනු ආයතන තුළ සිදුවන විට එය බෙහෙවින් නින්දා සහගතය.

ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගේ විශේෂතාවය වන්නේ තමන් තමන් වෙත සභාව වෙත ස්වයං විවෙචනාත්මකව අදහස් දැක්වීමයි.

දරුවන් ලිංගික දූෂණයට ලක් වීම ගැන එතුමා දක්වන අදහස් ප්‍රේමයේ ආනන්දයේ පවුලක් වීමට පවුල තුළ සිදුවන ලිංගික දූෂණයේ ඇති සෘණාත්මක් බලපෑම ගැන සාකච්ඡා කිරිමට නිමිත්තක් කර ගත හැකිය.

පවුල තුළ මව රට හැර යාම, පවුල හැරගොස් වෙනත් පවුල් දිවියක් ගත කිරීම, නිසා ඇතිවන ගැටුම් දුරස්තරවීම් හේතු කොටගෙන පවුලේ දියණියන් හා ඇතැම් විට පුතුන් ද පියා අතින් ලිංගික දූෂණයට ලක් වීම අද ලොව පුරා සිදු වේ. එවැනි සිදුවීම් අප රට තුළද අති දුලභ නොවේ. කාලයක් ඒවා ගැන සාකච්ඡා කළ ද අද එසේ නොවන්නේ ඒ තත්වය පහව ගොස් ඇති නිසා නොවේ.

ඒ ගැන මේ ලියුම්කරු දන්නා අත්දැකීම් කීපයක්ම ඇති. මව විදෙස් ගත වු අතර ඔහු අතින් ලිංගික දූෂණයට ලක් වු 16 හැවිරිදි දැරියක් (ඇයට බාල සහෝදර සහෝදරියන් තිදෙනෙකි) ගැබිනි බවට පත් විය. නීතිය හමුවට යාමේ ප්‍රතිඵලය වුයේ පියා සිරගත වීම, දැරිය පරිවාස භාරයට පත්වීමයි. බල සහෝදර සහෝදරින් ටික ආච්චි අම්මා ළග සිට අතර ඔවුන්ගෙ ජීවිත සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටුණි. තුන්වෙනි දරුවාද අවුරුදු 16 වීමටත් පෙර තරුණයෙකු සමග පවුල් ජීවිතයකට යොමු විය.

දරුවාව පරිවාසයේදී බිහි කළ දියණිය වසර කීපයකින් ගමට ආවද ඇයට ජිවන මාර්ගයක් නොවින. ඇය ලිංගික සේවා සපයන්නික බවට පත්වූයේ තමත් පුරුෂයින් දෙදෙනෙකුගේ අනියම් බිරිඳ වීමත් පසුය.

මෙවැනි තත්වයන් නිසා පවුල තුළ සිදුවන ලිංගික දූෂණයන් නීතිය හමුවට යාම වැලකි ඇත. නමුත් ඒ පවුල් ප්‍රේමයේ ආනන්දයේ අංශු මාත්‍රයක් අත් නොදකින පවුල් බවට පත්ව ඇත.

පවුල තුළ සිදුවන ලිංගික දූෂණයේ සැගවුනු බරපතල තත්වයන් වන්නේ ඇතැම් බිරියන් නිත්‍යානූකූල පුරුෂයාගේ ලිංගික වහලියන් බවට නිවස තුළ පත්වීමයි. ආදරයේ අංශු මාත්‍රයක් නොලබන ලිංගික තෘප්තියේ අංශු මාත්‍රයක් නොවිදින හුදෙක් නීතයානුකූළ ලිංගික සේවා සපයන්නියක් බවට පත් වු බිරින්දැවරු යනු පවුල තුල සිදුවන ලිංගික දූෂණයක වින්දිතයෝය.

ප්‍රේමයේ ආනන්දයේ පවුලක් ගොඩනැගීම සඳහා වන ක්‍රියාන්විතය සාර්ථක වීමට නම් පවුල කෙරෙහි බලපාන ආර්ථික ප්‍රශ්න විසදන ලිංගික සාක්ෂරතාවය ඉහළ දමන විප්ලවීය වෙනසක් සමාජය තුළ සිදු විය යුතුය.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 9 වන සතිය 2021 මැයි 02 වන ඉරිදා 

 

Comments powered by CComment