වයස්ගතවූවන් බලා තියා ගැනීමේ දූත සේවව එවන් අය පවුල්තුල රැක බලා ගත හැකි ප්‍රේමනීය සමාජ ක්‍රමයක් ගොඩනැගීම සඳහා ක්‍රියා කිරීමේ විමුක්ති මෙහෙවර හා සම්බන්ධ නොවි පවතින ක්‍රමය රැක ගැනිමේ ක්‍රියාවක් පමණක් වන්නේ නම් එය සැබැ ක්‍රිස්තියානි දූත සේවාවක් වන්නේ නෑ.

 

පවුලේ අභිමානයයි වයස්ගත වූවන්

ප්‍රේමයේ ආනන්දය භූක්ති විදින පවුලක වයස්ගතවූවන් යනු ආදරයේ පරම මුද්‍රනයි. ඔව්හු පවුලේ අභිමානයයි. ආදරයේ ප්‍රේමයේ මහාචාර්යවරු ඔව්හුය. ඔවුන්ගේ බැල්මකින් පවා ආදරයට වාන් දමයි.

ඒ අත්දැකීම විඳ ඇත්තෝ එහි වු ඉමහත් ප්‍රහර්ෂයට සාක්ෂි දරනු ඇත. එම ආනන්දනීය අත්දැකීම ගැන ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියතුමා මෙසේ සඳහන් කරයි.

“බොහෝ පවුල්, වයස්ගතවූවන් සෙනෙහසින් වටකර ගැනීමෙන් හා ඔවුන් ආශිර්වාදයක් කොට සැලකීම මගින් ඔවුන් වෙත ඉමහත් ගෞරවයක් දක්වති.”

කිසියම් හෝ හේතුවක් මත පවුල් තුළ එකී ආදරයේ ගෞරවයේ රැකවරණය අහිමි වු වයස් ගත වූවන් රැක බලා ගැනීම අගය කළ යුතුය. ඒ සඳහා කැපවන්නවුන් වෙත ප්‍රේමයේ ආනන්දය අපොස්තලික අනුශාසනාව මෙසේ තම කෘතඥාතය පිරිනමයි.

“වයස්ගතවූවන්ට ආධ්‍යාත්මිකව හා සමාජීයවද සේවය කිරිම සඳහා කැපවී සිටින සංවිධාන හා පවුල් ව්‍යාපාර වෙත විශේෂ ප්‍රශසංසාවක් පුදකළ යුතුය.”

කිතුනු සභාවව් විසින් වයස් ගතවුවන් රැකබලා ගැනීමේ මෙහෙවර චිරාත් කාලයක් පවත්වාගෙන එන්නකි. ඒ පිලිබඳ මල් මෙන්ම ගල්ද එල්ල වේ.

වයස්ගතවූවන් බලා තියා ගැනීමේ දූත සේවව එවන් අය පවුල්තුල රැක බලා ගත හැකි ප්‍රේමනීය සමාජ ක්‍රමයක් ගොඩනැගීම සඳහා ක්‍රියා කිරීමේ විමුක්ති මෙහෙවර හා සම්බන්ධ නොවි පවතින ක්‍රමය රැක ගැනිමේ ක්‍රියාවක් පමණක් වන්නේ නම් එය සැබැ ක්‍රිස්තියානි දූත සේවාවක් වන්නේ නෑ.

සභා‍වන් විසින් පවත්වා ගන්නා වැඩිහිටියන් රැක බලා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රමයෙන් ඇති හැකි අය බලාගන්නා ලාභ ලබන සමාගම් හී සත්කාර මධ්‍යස්ථාන වලට සීමා වෙමින් තිබීම වර්ථමානයේ ඇති බලවත් විවේචනයකි.

ක්‍රිස්තු මෙහෙවර තුළ පැවැතීය යුත්තේ ප්‍රධාන කොට නැතිබැරි කොන්වු අය රැකබලා ගැනීමේ මෙහෙවරකි.

“වයස්ගතවුවෝ මහත් සංඛ්‍යාවක් භෞතිකව හා ආධ්‍යාත්මිකව සාමකාමි පවුල් වාතාවරණයක් තුළ ජීවත්විය හැකි සභාවේ ආයතන තුළ රැකබලාගනු ලැබෙති. අනායාස මරණ හා සියදිවි හානිකර ගැනීමට සහයවීම ලෝ පුරා පවුල්වලට එල්ල වි ඇති තර්ජනයකි. බොහෝ රටවල ඒවා නීතියෙන් අනුමත කර ඇත. සභාව මෙවැනි ක්‍රියාවලට තදින් එරෙහිවන අතර වයස්ගතවුවන් හා බෙලශීනයන් රැකබලා ගන්නා පවුල්වලට සහයවීමේ අවශ්‍යතාව ද ඇයට දැනෙයි.”

විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවව් සේම වයස්ගතවූවන් සම්බන්ධයෙන්ද අවශ්‍ය මෙහෙවර වන්නේ පවුල් තුළම ඔවුන් රැක බලා ගැනීමට සහය වීමයි. එය විශේෂ පුහුණුවක් සහිතව නව ප්‍රවේශයකින් කළ යුතු මෙහෙවරකි. ශ්‍රී ලංකාවට තුළ ඒ මෙහෙවර තව අලුත්ය.

ලබන සතියට.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 11 වන සතිය 2021 මැයි 16 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment