දිගින් දිගටම එතුමාට හමුදා පාර්ශවයන්ගෙන් මරණ තර්ජන එල්ල විය. අවස්ථා කීපයකදීම එතුමාව නිවාස අඩස්සියෙ තැබීමට රජය ක්‍රියා කළේය. තුන් වතාවක් එතුමාගේ රදගුරු නිවස අසල බෝම්බ පුපුරා ගියේය.

ඉහත කි පසුබිම සහිත සභාවක් තුළ වුවද එතුමා රදගුරු මඩුල්ලේ සභාපති ලෙස 1957 දි වර්ණබේදවාදය යනු සහජයෙන්ම නපුරු ක්‍රම දේවත්වයේ දැක්මට නොඑකඟ ක්‍රියාවලියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන කෙටුම්පකත් සකස් කළේය.

එතුමා නිරත වූයේ පීඩිත ජනයාගේ පීඩාවට හේතු සොයන එකී ජනයා පීඩාවෙන් නිදහස් කරන විමුක්ති මාර්ගය මතු කරගන්නා විමුක්තිවාදි ක්රියාකාරි සංවාදයකය.

දහස් මුවකින් ‘ස්වාමි තාත්තා’ යනුවෙන් අමතන එතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල කතෝලික සභාව තුළ වැඩීම ගිහි ජනතාවකට බලපෑම් ඇති කළ පූජකයා ලෙස සැලකීම අතිශයෝක්තියක් නොවේ.

කොයි රටේත් පාලකයන්ගේ බලය සුරකින හමුදා පොලිස් බන්ධනාගාර නිළධාරී තුවක්කු පත්තුවන්නේ දුප්පතුන්ට එරෙහිවය. වෙඩි තැබු මිනිසා කැනිසියස් වැනි සාමාන්‍ය මිනිසකු වැන්නෙකු බවට සැක නැත. ඒ මිලිටරි යාන්ත්‍රණවල සිටින්නේ අපි වැනි අයය. ඒත් ඒවා අපි වෙනුවෙන් නොව බලවතුන් වෙනුවෙන්ම බව තේරුම් ගන්න මෙය අවස්ථාවකි.

bible