කුසේ ඇති කලලය ස්ත්‍රී රූපයක් දැයි ස්කෑන් කොට සොයාගෙන, එය රහසේම විනාශ කර දැමීම බහුතරයක් ඉන්දියානුවන්ගේ ජනප්‍රිය චාරිත්‍රයකි. ඊට හේතුව, තරුණියක් දීග දීමේදි පුරුෂ පාර්ශවයේ ඥාතීන් ඉල්ලා සිටින විශාල දෑවැද්ද පිරිනැමීමට ඇති නොහැකියාවයි.

1981 දි 11 වන ජුවාම් පාවුළු පාප්තුමා පිලිපිනයේ සංචාරය කිරීමට සූදානම් වු අතර එය ඒකාධිපති පාලනයට එරෙහි ලෝක ජනමතය ශක්තිමත් කරන අවස්ථාවක් කරගැනීමට කාදිනල් සින්, රදගුරු ලඛායන්, රදගුරු ෆෝටිච් ඇතුළු පිරිස ක්‍රියා කළේ ය.

නොමිනියුස්ට් හංවඩුව වැදිමේ අවධානම භාරගනිමින් ෆෝටිච් රදගුරු තුමා ලතින් ඇමරිකානු ආදර්ශය යොදාගනිමින් මූලික කිතනු සංය ශක්තිමත් කරමින් මාකොස්ගේ පාලනයට විරුද්ධව අහිංසාවාදීව යුක්තිය, සාධාරණය මානව හිමිකම් රැකීමට ජනතාව සංවිධානය කළේ ය.

පළමු මට්ටමේ ප්‍රචණ්ඩත්වය ව්‍යුහාත්කමකව හෙවත් ආයතනගතව පවතින අයුක්තියයි. දෙවැනි මට්ටමේ ප්‍රචණ්ඩත්වය වන්නේ තීව්‍ර වන කැරැල්ලයි. තුන්වන මට්ටමේ ප්‍රචණ්ඩත්වය වන්නේ මර්ධනකාරි ප්‍රතික්‍රියාවයි.

තම බැටලුවන් රුදුරු වෘක රැළකට හසුවූ මේ වසරේ සිට එතුමා එතෙක් සභාව රාජ්‍ය පාලකයින් සමග එක පෙළට හිටගෙන ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය පසෙකලා දුප්පත් ජනතාවගේ පැත්තේ සිට ගත්තේය.