එතුමා නිරත වූයේ පීඩිත ජනයාගේ පීඩාවට හේතු සොයන එකී ජනයා පීඩාවෙන් නිදහස් කරන විමුක්ති මාර්ගය මතු කරගන්නා විමුක්තිවාදි ක්රියාකාරි සංවාදයකය.
අද 2021 නොවැම්බර් 10 වනදා මයිකල් පෝල් රොද්රිගු පියතුමාව ඝාතනය කොට අදට වසර 34 ක් පිරේ. එතුමා ඝාතනය වූයේ, ඌව වෙල්ලස්සේ බුත්තල අලුකලවිට සුබසෙත් ගෙදරදීය.
ඒ ගෙදර සිට එතුමෝ කළේ ගැමි බොදුනු-කිතුනු සංවාදය ජීවත් කරවීමයි.
බොදුනු - කිතුනු සංවාදයේ යෙදීම ඝාතනය කරනු ලැබීමට තරම් වරදක් වන්නේද ? නිසැකවම එය එසේ වන්නේමය. ඒ ඇයි.
මුළු සමාජය පුරා ව්යාප්ත වෙමින් පවතින්නේ මුල් බුදු දහම, මුල් කිතු දහම වෙනුවට ව්යාජ ජනප්රිය අලංකාරි බුදු දහමක්, කිතු දහමක් වන නිසාය.
එවන් ධර්මයේ සාරයට පිටුපෑ බලයේ ධනයේ පැවැත්මට ආවඩන භාවිතාවක් වු ආගමිකත්වය තුළ ධර්මයේ සාරය සොයා යාම, ඊට ජනතාව අවදි කිරීම, ඇණ ගසා මරා දැමීමට තරම් අපරාධයක් වනු ඇත. ගල් පෙරලා මරා දැමීමට තැත් කරන, රා පොවා ඇතුන් කුලප්පු කොට එවා මරා දැමීමට තැත් කරන තරම් වරදක් වනු ඇත.
එබැවින් ගැමි, බොදුනු, කිතුනු සංවාදයේ යෙදීම නිසාම එතුමා ඝාතනය වීම පුදුමයක් නොවේ.
එතුමා නිරත වූ බොදුනු-කිතුනු සංවාදය වනාහි රුපියල් ලක්ෂ ගණනන් වැය කොට හෝටල් කාමර වෙන්කොට සිදුකරන ව්යාපෘතිවාදි සංවාදයක් නොවීය.
එතුමා නිරත වු බොදුනු-කිතුනු සංවාදය හුදු ආගමික උත්සව වලට, ජාතික උත්සව වලට සහභාගී වන පුවත්පත් සාකච්ඡා එකට පවත්වන විලාසිතාවාදී සංවාදයක් නොවීය. එතුමා නිරත වූයේ පීඩිත ජනයාගේ පීඩාවට හේතු සොයන එකී ජනයා පීඩාවෙන් නිදහස් කරන විමුක්ති මාර්ගය මතු කරගන්නා විමුක්තිවාදි ක්රියාකාරි සංවාදයකය. ඉතිං එතුමාව ඝාතනය කිරීම පුදුමයක් නොවේ.
මයිකල් පෝල් රොද්රිගු පියතුමා එකඳු බොදුනුවන් බව්තිස්ම නොකළේය. එතුමාට හමුවූ පීඩිත ගැමි ගොවි බොදුනුවන්ට බුදු දහමේ විමුක්ති සාරය වෙත අවදි වන්නට අත්වැලක් වූයේය.
එතුමා මෙසේ කීය.
“මම විශ්වාසයෙන් කිතුනුවෙක්, හැදියාවෙන් බොදුනුවෙක්”
හැදියාව, පැවැත්ම ධර්මයේ පැවැතීමයි. ධර්මයේ පවතින කිතුනුවා ධර්මයේ පවතින බොදුනුවා දෙදෙනෙකු නොව එක් අයෙකි. මන්ද දස පනත තුළ පන්සිල් ද, පන්සිල් තුළ දස පනත ද හමුවන නිසාය.
දුකට හේතු තන්හාව නැත්නම් තෘෂ්ණාව බව මේ ද්වි ධර්මයේ අවධාරණය කරති. ප්රගුණ කළ යුත්තේ මෛත්රීය නැත්නම් ප්රේමය බව මේ ද්වි ධර්මයේ අවධාරණය කරති. විශ්වාසයේ වෙනස්කම් තිබේ. එහෙත් ජීවත් වීමට හදන වටිනාකම් බොහෝ දුරට සමානය. එබැවින් සැබෑ කිතුනුවා, සැබැ බොදුනුවා එකම සහෝදරත්වයකින් බැදෙති. ඒ සහෝදරත්වය තන්හාධික බලවතුන් බියට පත් කරයි. එබැවින් ඔවුහූ ඒ සහෝදරත්වය ගොඩනගන්නන්ට වෛර කරති. හැකි නම් ඝාතනය කරති.
Jesustoday.lk 5 වන වසර 36 වන සතිය 2021 නොවැම්බර් 14 වන ඉරිදා 

Comments powered by CComment