වසර ගණනාවක් තිස්සේ විදුලි බලාගාරයෙන් පිටවන දුම් සමඟ කළු පාට දුහුවිල්ලට එරෙහිව හඬ නැගු ජනතාවට විසඳුම ලෙස දී ඇත්තේ රැවටීමයි. ඒ ජනතාව අවදියෙන් සිටින ජනතාවට පෙනෙන දහවල් කාලයේදී දුම් පිට කිරීම නොකර රාත්‍රී කාලයේදී දුම් පිට කිරීමයි.

මෙම ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය දී ඇත්තේ සියලු පරිසර මූලධර්ම උල්ලංඝනය කරමිනි. ඒ බව දේශිය ජාතික පරිසර නීති රීතිවල වගන්ති නිසි පරිදි දක්වමින් පරිසරවේදීන් දැනටමත් පෙන්වා දී තිබේ. 

ගෝලීය උනුසුම නම් පාරිසරික ප්‍රශ්නය පිටුපස ඇත්තේ පරිසරය නොසලකා හරිමින්, පරිසරය භක්ෂණය කරමින් සිදු කරන ප්‍රාග්ධනවාදී සංවර්ධනයයි.

මම ඈත  සිතිජයෙහි හිරු බැස යන්නට ආසන්න දසුන දෙස බලා සිටියෙමි. මහ සයුරත් සිතිජ ඉමත් පූජාසනයක් සේ මට දිස් විය. සයුරේ ගිලි යන්නට ආසන්නයෙහි හිරු වටකුරුව සිතිජ ඉම මත පිහිටියේය. ඒ හිරු පූජාසනය මතුයෙහී දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය සේ පෙනුනි

ජූනි 17 වන විට ආණ්ඩුවේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිල ප්‍රකාශකයෙකු කීවේ දැනටමත් නැවෙන් පිට වී වෙරළ තීරයට ගසාගෙන ආ අපද්‍රව්‍ය කන්ටේනර් 42ක, පුරවා ඇති බවත් එසේ පුරවා නැති එහෙත් බෑග්වල අසුරා ඇති ප්‍රමාණය තවත් කන්ටේනර් 10 කට පමණ වන බවත්ය.