අනාරක්ෂිත වළවල්’ වලට වැටි මිය යාම ලෙස මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවල, මාධ්‍ය වාර්තාවල ලිවීමෙන් ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂාව නොසැලසේ. රජයද ජනතාවද මැදිහත් වී පිළියම් යෙදිය යුතුය. පාලකයින්, තව තිදෙනෙකු මැරෙන තුරු බලා සිටිනවා ද ?

නාගරික වන උද්‍යාන හා වනාන්තරයක් යනු බොහෝ වෙනස් පද්ධති දෙකකි.  නගරයක තැනින් තැන ගස් සිටුවීම මගින් වනාන්තරයක අවශ්‍යතාවය හිලව් වන්නේ නැත. ජන ඝනත්වය අඩු කිරීමට වන ඝනත්වය අඩු කිරීම හැර විකල්පයක් නැතැයි සිතිම ළදරු දැක්මකි.

ආණ්ඩුව සිදුකළ කළ යුත්තේ වනජිවියට මුදල් නැත්නම් වහාම අතුරු සම්මත ගිණුමකින් හෝ මුදල් ලබා දීමයි. අනිත් අතට වනජීවියට පරිසර පනත් වලට වහාම පවරා ගැනීමේ බලයක් නැතැයි කීමද බොරුවකි.

ලංකාවේ සුපුෂ්පිත ශාක වලින් 48% රතු දත්ත පොතට මල් පිපෙන ගස් වඳ කිරිම යනු මානව වර්ගයා වඳ කිරිමේ මහා පාප කර්මයකි.

ලොව කොතැනත්, කොතැනත් සිදුවන පාරිසරික අයුක්තිය, ලොවේ සමානතැනම සිටින මිනිසුන්ගේ පාරිසරික යුක්තියට බලපානු ලැබේ.