නාගරික වන උද්‍යාන හා වනාන්තරයක් යනු බොහෝ වෙනස් පද්ධති දෙකකි.  නගරයක තැනින් තැන ගස් සිටුවීම මගින් වනාන්තරයක අවශ්‍යතාවය හිලව් වන්නේ නැත. ජන ඝනත්වය අඩු කිරීමට වන ඝනත්වය අඩු කිරීම හැර විකල්පයක් නැතැයි සිතිම ළදරු දැක්මකි.

ලෝකයේ වන ඝනත්වය අතින් ගත්විට ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ 112 වන ස්ථානයේය. නිල සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වන ඝනත්වය මුළු භූමියෙන් 29.4% කි.

එහෙත් පරිසරවේසින් මේ ප්‍රතිශතය ගැන සැක පහළ කරති. එය 26%ක පමණ මට්ටමක පවතික බවයි. ඇතමුන්ගේ අදහස.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ වන ඝනත්වය පසුගිය දශක කීපය තුළ බරපතළ ලෙස පහත ගොස් ඇති බව නොරහසක්.

ජනගහනය වර්ධනය වන විට වන ඝනත්වය අඩුවීම ස්වභාවික සංසිද්ධියකැයි. බැලු බැල්මට පෙනේ. නමුත් එය එතරම් නරල නොවේ. ජනගහනය අනුව වන ඝනත්වය පහත නොහෙලා පවත්වාගත හොත් ජන ඝනත්වය ඉහළ යාමෙන් ගැටළු මතු වෙතැයි කියන්නන් ද ව‍ෙති.

මෑතකදි දේශපාලකයෙකු පවසා තිබුණේ පැරණි රජ දරුවෝද සංවර්ධනය කළේ වනාන්තර එළි කිරීම තුලින් බවයි. තවත් දේශපාලකයෙකු පවසා සිටියේ වනාන්තර එළි වුණාට අපි නාගරික උද්‍යාන නගරවල ගස් සිටුවිම සිදු කර ඇති බවයි.

නාගරික වන උද්‍යාන හා වනාන්තරයක් යනු බොහෝ වෙනස් පද්ධති දෙකකි.  නගරයක තැනින් තැන ගස් සිටුවීම මගින් වනාන්තරයක අවශ්‍යතාවය හිලව් වන්නේ නැත.

වනාන්තරයක් වු කලි හුදු ගස් ගොඩක් නොවේ. එය කියා නිම කළ නොහැකි අනගි ජීව පද්ධතියකි. පාරවල් දෙපස පෝච්චිවල මල් හිටුවීමෙන් වනාන්තර එළි කිරිම හිලව් කළ නොහැකිය.

ජන ඝනත්වය අඩු කිරීමට වන ඝනත්වය අඩු කිරීම හැර විකල්පයක් නැතැයි සිතිම ළදරු දැක්මකි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 5 වන සතිය 2021 අප්‍ර‍ේල් 04 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment