මෙම ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය දී ඇත්තේ සියලු පරිසර මූලධර්ම උල්ලංඝනය කරමිනි. ඒ බව දේශිය ජාතික පරිසර නීති රීතිවල වගන්ති නිසි පරිදි දක්වමින් පරිසරවේදීන් දැනටමත් පෙන්වා දී තිබේ. 

 

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැදගත් ම පරිසර පද්ධතිය වන මුතුරාජවල දිගින් දිගටම රටේ සම්පත්වල භාරකරු වන වන රජයන් විසින්ම විනාශ කිරීමට පිඹුරුපත් සැකසීම පවසන සත්‍ය කුමක්ද ?

මේ රජයන් වනාහි ජනතා ද්‍රෝහී දේශ ද්‍රෝහී පරිසර ද්‍රෝහී රජයන් බවයි.

මුතුරාජවෙල සංහාර රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අලුත්ම ව්‍යාපෘතිය වන්නේ ‘ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායු ඉන්ධන බලාගාරයයි’

ඒ සඳහා මුතුරාජවෙල පරිසර ආරක්ෂා කලාපයට අයත් භූමියෙන් 22% ක් හෙවත් අක්කර 110 ක් මුහුදෙත් වැලි පොම්පකර ගොඩ කිරිමට පිඹුරුපත් සකසා ඇත. 

මෙම ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය දී ඇත්තේ සියලු පරිසර මූලධර්ම උල්ලංඝනය කරමිනි. ඒ බව දේශිය ජාතික පරිසර නීති රීතිවල වගන්ති නිසි පරිදි දක්වමින් පරිසරවේදීන් දැනටමත් පෙන්වා දී තිබේ. 

මෙම ප්‍රදේශයේ ගොඩබිම පරිසරය සමුද්‍රිය පරිසරය මෙන්ම ජන ජීවිතයද මේ මගින් බරපතල විනාශයකට ඇද දමයි.

කොළඹ අගරදගුරු පරිසර කමිටුව මේ සඳහා විරෝධය දැක්වීමට එක්ව සිටීම අගය කළ යුතුය. නමුත් තමන්ගේ ජනතාව යැයි සිතන පිරිස ගැන පමණක් ඉල්ලන යුක්තිය දෙවියන්ට එකඟද යන්න විමසා බැලීම සභා නායකයින් කළ යුතුය.

උස්වැටකෙයියාව, බෝපිටිය පමුණුගම සිට මීගමුව දක්වා දිවෙන වෙරළ තීරුවේ ගම්මානවල බහුතරය කිතුනුවන් වේ. ඔවුන් අතර සැලකිය යුතු පිරිසක් ධීවරයෝ වෙති. මේ ධීවරයෝ මේ දිනවල ප්‍රශ්න ගණනාවකට විසදුම් ඉල්ලා සටන් කරමින් සිටි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ දිගු කාලීන බලපෑම මුතුරාජවලට මෙන්ම මීගමු කලපුවටද වේ. එය රටටම බලපාන විනාශයක් ලෙස දැකිය යුතුය.

තමන්ට බලපාන ප්‍රශ්නයෙන් එහාට නියම විමුක්ති අරගලයක් සඳහා ජේසු තුමන් පේදුරු ඇන්ඩෲ වැනි ධීවරයින්ව කැඳ වූ සේ මේ ජනතාව දේව රාජ්‍ය උදෙසා සටන් කරන කැපවන ජීවත් වන මිනිසුන් ගැහැනුන් බවට පත් කර ගැනීම මේ සිය්ලල තුල වඩා වැදගත් මෙහෙවරයි.

එකට පසු එකක් ලෙස එන පරිසරද්‍රෝහි ව්‍යාපෘති පරාජය කළ හැක්කේ ජේසු මඟ තුළ දේව රාජ්‍යයේ වටිනාකම් සහිත රටක්, ලෝකයක් නිර්මාණය කර ගැනීමෙනි. 

Jesustoday.lk 5 වන වසර 20 වන සතිය 2021 ජූලි 18 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment