වසර ගණනාවක් තිස්සේ විදුලි බලාගාරයෙන් පිටවන දුම් සමඟ කළු පාට දුහුවිල්ලට එරෙහිව හඬ නැගු ජනතාවට විසඳුම ලෙස දී ඇත්තේ රැවටීමයි. ඒ ජනතාව අවදියෙන් සිටින ජනතාවට පෙනෙන දහවල් කාලයේදී දුම් පිට කිරීම නොකර රාත්‍රී කාලයේදී දුම් පිට කිරීමයි.

 

දැවැන්ත ජනතා විරෝධයක් මැද ආරම්භ වූ කල්පිටිය අර්ථ ද්වීපයේ නොරොච්චෝලේ ගල් අගුරු බලාගාරය ආරම්භ කළ දා පටන් ප්‍රදේශවාසින්ට ලබා දී ඇත්තේ විෂ සහිත පරිසරයකි.

ඉතා සශ්‍රික එළවළු වගා බිමක් වන නොරොච්චෝලේ වගාවන්ටද බලාගාරයෙන් පිටවන දුම් මගින් සිදුවන හානිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ පෙන්වා දී ඇත.

ඒ වගේ ම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ විශේෂයෙන් ගැබ්නි මව්වරුන් හා කුඩා දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යයට බලාගාරයෙන් පිටවන වායුව කරන බලපෑම ඉතා විශාලය.

මෙවන් ඇස් පනිපිට පෙනෙන හානියන් පවතිද්දී බලාගාරයේ හතරවන අදියරක් පිහිටුවීම සඳහා සැලසුම් සකස් කරමින් පවතින බව ප්‍රකාශ වීමත් සමඟ නැවතත් ජනතා විරෝධය මතු වී ඇත.

රජය හා ජනපති තව දුරටත් ගල් අඟුරු බලාගාර ඉදි නොකරන බව ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. එය බිඳ දමමින් හතරවන අදියර ඉදි කරන්නේ නම් එය පොරොන්දු කඩ කිරීමක් බව පසුගිය 21 වනදා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට එක් වෙමින් හලාවත රදගුරු වැලන්ස් මෙන්ඩිස් හිමියන් පවසා තිබුණි.

වසර ගණනාවක් තිස්සේ විදුලි බලාගාරයෙන් පිටවන දුම් සමඟ කළු පාට දුහුවිල්ලට එරෙහිව හඬ නැගු ජනතාවට විසඳුම ලෙස දී ඇත්තේ රැවටීමයි. ඒ ජනතාව අවදියෙන් සිටින ජනතාවට පෙනෙන දහවල් කාලයේදී දුම් පිට කිරීම නොකර රාත්‍රී කාලයේදී දුම් පිට කිරීමයි.

මෙවැනි රැවටිලි සහගත විසඳුම් මගින් සිදු කරන පරිසර දූෂිත බලාගාර කටයුත්ත හතරවන අදියර ඉදි කිරීම සමඟ වර්ධනය වීම නියතය.

මැති ඇමතිවරුන් මාරු කර යැවීමට තරම් බලවත් විදුලි මාෆියාවට යට වී රටේ ධනයත් ජනතාවගේ ජීවිතත් විනාශකාරි මේ සාපරාධය කරන්නේ පාලකයින් මිස අන් අය නොවේ.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 21 වන සතිය 2021 ජූලි 24 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment