ජුවාම් තුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ කිතුනුවන් සිටින තැන දෙව් මැදුරු තියෙන තැන දෙවියන් සිටින බව නොව, ප්‍රේමය කොතැනද එතැන දෙවියන් සිටින බවයි. යහපත් සමරිතානුවන්ගේ උපමාව බලන්න. ඔහු ‘යහපත්’ සමරිතානුව‍ෙක් වූයේ ඔහුගේ ආගමික බව නොව තමාගේ සතුරෙකු පවා වු තැනැත්තාට දැක්වු දයානුකම්පාව හා ආදරය නිසයි.

ජේසු තුළ සිටිම යනු කුමක් ද ? ජේසුට සම්බන්ධව සිටිම යනු කුමක් ද ? ප්‍රේමය තුළ සිටිමයි. ප්‍රේමය තුළ පවතින්නා ප්‍රේම කරන්නා දෙවියන් තුළ පවති. මන්ද දෙවියන් යනු ප්‍රේමයයි. ප්‍රේමය තුළ පැවැතීම යනු ප්‍රේමයේ සමාජ ආර්ථීක ක්‍රමයක් ගොඩනැගීම සඳහා කැපවීම ද වේ.

තම ජීවිතය පූජා කිරීමේදී යේසුස් වෙන කිසිවෙකු විසින් නොකළ දෙයක් වෙනුවෙන් යමක් කරයි.  සියලුම අතීත නායකයින් ප්‍රජාව වෙනුවෙන් දුක් විඳීමෙන් වැළකී සිටියහ.  ඔවුන් පැමිණියේ වැරදි මාර්ගයට මිස යොහන් 10: 7 හී යේසුස් යැයි කියනු ලබන ගේට්ටුව හරහා නොව, ඔවුන් පැමිණියේ ජනතාවගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමටය.  ඔවුන්ට ජීවය දෙනවා වෙනුවට ඔවුන් එය ඔවුන්ගෙන් උදුරා ගත්තා. ලූක්ගේ නැවත නැඟිටීමේ වාර්තාවේ, කාන්තාවන් ඉරිදා උදෑසන සොහොනට යයි.

රජය තමන්ට ලබා දුන් ආරක්ෂාව ආරක්ෂක සෙබළු ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි. රජයේ නිල උත්සව වර්ජනය කිරිමයි. රටේ ප්‍රධානියාට ඔබ බොරු කාරයෙක් යැයි ප්‍රසිද්ධියේ කීමයි. රට තුළ යුක්තිය ඉටු නොවන විට ජාත්‍යන්තරය තුළ එම රජයට එරෙහිව මතයක් ගොඩනැගීමයි. අවසානයේදී තම ජීවිතය ම තම බැටලුවන් සඳහා පූජා කිරිමයි.

මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් සටන් කරන්නන් උදෙසා යාච්ඥා කරමු" - අප්‍රේල් මාසයේ සුදොතුම් පිය යැදුම් අදහස: "මූලික අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට නිර්භීත කමත් අධිෂ්ඨානයත් අවශ්‍යයි.

bible