ජනතාවගේ ශරීරය ජනතාවගේ රුධිරය. සූරා කා සුළුතරයක් තම විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම ශ්‍රමිකයින් සූරාකෑම මේ කෝවිඩ් කාලයේ තුළ බරපතළ ලෙස සිදු කරනවා. ශ්‍රමික ජීවිත අනතුරේ හෙළමින් ඔවුන්ගේ මළමිනි මතින් හෝ ලාභ විදේශ විනිමය සෙවීම සිදුවෙනවා.

මේ සත්‍ය සිදුවිම සිදුවන්නේ ඉන්දියාවේ මීට ටික කාලයකට පෙර. එක්තරා ප්‍රදේශයක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් ඒ ප්‍රදේශයේ පදිංචි දුප්පත් ජනයා ඉවත් කරනවා.

සංවර්ධන සරණාගතයන් බවට පත්වන ඔව්හූ සැතසුම් සිය ගණනක් ඇවිද යන්නේ සුදුසු තැනක් සොයාගෙන පැළක් අටවාගෙන ජිවත්වෙන්න.

මේ ගමනේ දින ගණන් කුසගින්නේ සිටින්නට වෙනවා. තම දරු තිදෙනා හාමතේ මිය යන්න ආසන්නයි. රෑ බෝ වේද්දී තාත්තා මස් ටිකක් ගෙනවිත් දෙනවා. අම්මා ලහී ලහීයේ ඒක හදනවා. දරුවන්ට කන්න දීලා ස්වාමියාට දෙන්න යනකොට දකින්නේ ඔහුගේ කලවයේ තුවාලය. ඒ මේ තාත්තාගේ මාංශය.

මේක මහා අමානුෂික දෙයක් ලෙස දැනෙන්න පුළුවන්. ඔහු තම මාංශය දරුවන්ට දෙනවා.

මේ මගේ ශරීරය
මේ මගේ රුධිරය

අද ක්‍රිස්තුස් වහන්සෙග් ශ්‍රී රුධිරයේ හා ශ්‍රී ශරීරයේ මංගල්‍යය. කතෝලික සම්ප්‍රදාය අනුව දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද මංගල්‍යය. අනිත් කිතුනු සම්ප්‍රදායනන් වල ශුද්ධ වූ සහභාගිකමේ මංගල්‍යය.

මේ මාගේ ශරීරය.
මේ මාගේ රුධිරය.

ඔබ උදෙසා ගැලවීම උදෙසා පවරා දෙන. 

ජේසු තුමාගේ ශරීරය කඩා බිඳ ගන්නේ අනුන්ගේ ගැලවීම උදෙසා. අද සිදුවන්නේ කුමක්ද

ජනතාවගේ ශරීරය ජනතාවගේ රුධිරය. සූරා කා සුළුතරයක් තම විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම ශ්‍රමිකයින් සූරාකෑම මේ කෝවිඩ් කාලයේ තුළ බරපතළ ලෙස සිදු කරනවා. ශ්‍රමික ජීවිත අනතුරේ හෙළමින් ඔවුන්ගේ මළමිනි මතින් හෝ ලාභ විදේශ විනිමය සෙවීම සිදුවෙනවා.

ශ්‍රමිකයින්ගේ ලේ මස සූරාකන කතෝලික කිතුනු හාම්පුතුන් කොපමණ ලෝකය තුල සිටිනවාද ?

ස්ත්‍රීයගේ ලේ මාංශ සූරාකන කොපමණ කිතුනු පුරුෂයින් ඉන්නවා ?

කුඩා දරුවන්ගේ ශරීරයට ලොබ බැඳ එය අපයෝජනයට ලක් කරන කොතරම් කිතුනුවන් කිතුනු පූජකයින් ඉන්නවාද ?

මේ මගේ ශරීරය
මේ මගේ රුධිරය

ඒ නිසා සත්ප්‍රසාද මංගල්‍යය කියන්නේ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද කරඬුවක දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය ප්‍රදර්ශනය කරන මංගල්‍යයක් වීම කොයිතරම් පටු අරුතක් ද, ක්‍රිස්තු ශරීරය වන මුළු මහත් ජනතාව දෙස, සොබාදහම දෙස භක්තිවන්න සිතින් නොබලන අය ක්‍රිස්තු ශරිරයට රුධිරයට භක්තිවන්ත වෙන්න බැහැ.

වියලි කතරක් බවට
පත්වන රත්තරන් පොළවේ
මැරුනු මුහුදක් බවට
පත්වන රත්තරන් ජලයේ
සිඳී යන්නේ රුධිරමයි.
එකම කිතු සිරුරේ

සමිදුනි මා දිනු
ලොව ඔබගෙයි
ඒ ලොව මට ඔබගේ
සිරුරයි
ඒ සිරුරෙන් ජීවය ලබනා
ඒ සිරුරේ අනුවකි මෙමා

ශුද්ධ වූ පාවුල් කියනවා ක්‍රිස්තු ශරීරය යන්නෙහි අදහස නොවිමසා කන බොන සියලු දෙනා ක්‍රිස්තු ශරීරයට විරුද්ධව පව් කරනවා කියලා.

ඒ පවින් මිදෙන්නට අලුත් සිතීමක් හා අලුත් ක්‍රියාවක් අවශ්‍යයි.

ක්‍රිස්තු ශරීරයේ, විශ්වයේ යහපත උදෙසා තම ශරීරය කැප කිරීම දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයට කැපවීමයි. ගරු කිරීමයි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 14 වන සතිය 2021 ජුනි 06 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment